Heerda

Bekend lid
Forum lid
Ik verdiep mij daarvoor in de 3 voordrachten van Rudolf Steiner samengebracht in het werkje 'Tekens en symbolen van het Kerstfeest'

Voordracht 1 De geboorte van het licht. Berlijn 19 december 1904.

Discussiepunten: volgen.
 

Silver

Bekend lid
Forum lid
Mooi Heerda. Zijn die op internet te vinden. Ik heb al mijn boeken al ingepakt.
 

Heerda

Bekend lid
Forum lid
Voorbereiding kerstfeest.
Het kerstfeest is oeroud, het is niet pas uit de christelijke tijd. Het werd in alle tijden, waaruit ons historische gegevens ter beschikking staan, op dezelfde wijze gevierd. In het christendom zelf wordt het sinds de 4e eeuw van onze jaartelling opgevat als symbool van de christelijke Verlosser. Wat mij betreft gaat de betekenis zoals deze in oude tijden in hiëroglyfen is opgetekend nog verder namelijk over de mysteriën van de gehele menselijke ontwikkeling. Steiner geeft een omschrijving van alle wereldtijdperken en beschavingen waaruit blijkt dat de viering van de geboorte van Jezus en het Christendom in december is gebaseerd op de geboorte van het licht na het verstrijken van de kortste dag van het jaar. De winterzonnewende. Steiner gaat hierbij te raden bij de spirituele oorkonden van de, Akasha kronieken. In mijn beleving is deze viering door de eeuwen heen van de belofte van een nieuwe cyclus van het leven in de natuur een nog diepere ervaring als wat wij met het moderne kerstmis denken te vieren. Nog afgezien van het gegeven dat deze viering voor de meeste mensen geen enkele religieuze betekenis meer heeft. Ik schreef dit voordat ik de voordracht had uitgelezen. Maar nu vervult mij de openbaring van de Goddelijke vonk door Jezus in de mensheid mij met diep ontzag. Het Goddelijk licht en geest is geïncarneerd in ieder mens en dat gedenken we met het kerstfeest. Het is voor mij onmogelijk om de vreugde die het lezen van deze voordracht (mij) biedt weer te geven. De complexiteit en diepte vraagt studie en het steeds herlezen. Als ik deze schoonheid ervaar bekruipt ook het gevoel van de tegenstelling met de dagelijkse werkelijkheid. Zoals dit zich laat zien in de recente documentaire over de vernietiging van Aleppo in 2016. De vrede en harmonie in de goedheid van de zorgmedewerkers; de duivelse barbaarsheid in de bombardementen. Hoe moet ik de genocides met de gedachten van het kerstfeest rijmen? Niet…
Maar goed met de geboorte van de Heiland en Verlosser wordt ons de keuze tussen goed en kwaad gegeven. De weg naar het goede, de waarheid en het leven is ons gewezen.
Het kerstfeest is niet bij toeval vastgesteld, maar is uit de diepste wijsheid van de wereld geput en wie ze volledig begrijpen die vind daarin de tekens van de oeroude wijsheid. De spirituele wereldbeweging is de grote verheven vredesbeweging die de mensen naar de wereldharmonie leidt, waarin de mensenzielen met dezelfde harmonische regelmaat en zekerheid zullen leven als waarmee de zon door de wereld gaat en ons de wegen wijst naar de stralende schoonheid van de geestelijke zon.
Tot zover deze voordracht.