Arthur

moderator
Medewerker
Ik heb het niet over cijfers. Ik heb het gewoon over het vaststaande en bewezen feit dat de meeste aanwezige veilige landers hier voor de grootste problemen zorgen, waaronder met name diefstallen en overlast.
Het gaat om enkele incidenten. Met name Wilders is er een meester is om van incidenten een algemene regel te creëren. De objectieve cijfers bewijzen dat het geen feit is dat de asielzoekers uit veilige landen de grootste problemen veroorzaken. Uit objectief onderzoek is gebleken dat in de omgeving van een asielzoekers centra het aantal overtredingen en misdrijven niet hoger is dan in vergelijkbare omgevingen!


Ik geloof ook niet dat er tussen de gewone asielzoekers meer hoogopgeleiden zouden zitten, het is zo te zien een minderheid. Sterker nog, zo te lezen werd die minderheid hoger geschat dan daadwerkelijk aanwezig.
20% hoger opgeleiden is niet te verwaarlozen. Zeker niet als je bedenkt dat er bij de asielzoeker uit veilige landen nauwelijks hoger opgeleiden zijn. Bovendien had ik het niet alleen over hoger opgeleiden maar ook over vrouwen, die bij de 'gewone' asielzoekers ongeveer 40% van het totaal uitmaken terwijl tussen de asielzoekers uit veilige landen nauwelijks vrouwen zitten. En mannen veroorzaken nu eenmaal meer problemen dan vrouwen.

Ik zie ook dat niet als asielreden. En behoorlijk hypocriet ook nog.
Critici van de regering, die misschien wel, maar dat is een bijzonder klein aantal.

Dienstplicht moeten ze gewoon voldoen, klaar. Dienstplichtweigering was hier vroeger ook strafbaar en desertie bij mijn weten nog steeds. Absoluut geen reden om die mensen hier op te vangen. Daarom komt er ook een discussie om Oekraiense dienstplichtigen die hier verblijven terug te sturen.

Vermeende Gulan sympathisanten en pro-koerdische opposanten? Hypocriet. Ik neem aan dat je nog weet dat er wel wat toezeggingen zijn gedaan over nu en in de toekomst met Turkije, om te zorgen dat die het Navo lidmaatschap van Finland niet meer tegen zou houden.
Dus als het in het straatje past kan het schijnbaar ook anders. En zo gaat dat altijd met de politiek. Daarom vertrouw ik de politiek ook niet.
Je kunt best persoonlijk bezwaar hebben tegen bepaalde redenen waarom iemand asiel zou kunnen krijgen. Maar we hebben te maken met een aantal vastliggende nationale en internationale (grond)wetten en regels. Wetten kunnen inderdaad gewijzigd worden, maar daar zitten veel gecompliceerde haken en ogen aan. Dat is ook bewust zo gedaan om ervoor te zorgen dat er in de 'waan van de dag' een individueel land zich niet zonder problemen zou kunnen terugtrekken. Veel van de asielrechten zijn namelijk gebaseerd op de 'universele rechten van de mens', en als je als land daaronder probeert uit te komen, dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor de internationale betrekkingen.


De Nederlandse Orde van Advocaten gaat het hoofdlijnen akkoord onderzoeken (net zoals ze dat altijd met de verkiezingsprogramma's de verkiezingsprogramma's van alle partijen doen) en komt daarover met een rapport. Ik ben benieuwd....
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
Het gaat om enkele incidenten.
Even ter duidelijkheid. Ik ben normaliter een SP stemmer, geen Wilders stemmer.
Maar volgens mij heb jij het nieuws gemist. Ga dan maar eens spreken met mensen in o.a. Ter Apel en enkele andere plekken. Ik heb het over veilige landers he, niet de reguliere asielzoekers.
En dat zijn zeker geen enkele incidenten dat zijn op diverse plekken structurele problemen. Enkele incidenten is gewoon onzin. Verder hebben er ook bewakers en handhavingsleden gesproken over het feit dat men zelfs incidenten onder het tapijt moesten schuiven.
Wel bij de feiten blijven en niet zomaar iets gaan roepen over Wilders want dit komt helemaal niet van hem.

bewijzen dat het geen feit is dat de asielzoekers uit veilige landen de grootste problemen veroorzaken.
Regelrechte onzin (en dat zeg ik niet vlug). Dat is meermaals vastgesteld en het regent ook klachten van bevolking.
Nog even los van dat dus niet eens alle cijfers doorgegeven worden (onder de mat gekeerd) en dat ze hier cijfers nemen over de gehele groep asielzoekers en niet alleen die van veilige landers, alhoewel er wel bij genoemd zijn wat de meest overlastgevende landen zijn.

20% hoger opgeleiden is niet te verwaarlozen.
Dat zeg ik ook niet, maar het ontkracht wel jouw argument dat er tussen de asielzoekers meer hoger opgeleiden zit en dat is dus niet het geval, daar ging het mij om.

Ik ben niet dom, loop ook al 60 jaar in deze wereld rond en weet ook wel dat bepaalde zaken middels bepaalde internationale regels vastgelegd zijn en je daar niet zomaar onderuit komt. Ik gaf ook gewoon mijn persoonlijke mening.
Maar ik durf te wedden dat er voor verplichte opvang voor bijv. dienstweigering en desertie wel uit te komen is. Met name desertie is nog altijd in elk land strafbaar, ook in Nederland is het zelfs een misdrijf.

Dat rapport ben ik ook wel benieuwd naar. Maar zoals gezegd, andere kabinetten hebben ook vaker dingen besloten die achteraf door de rechter van tafel geveegd werden dus het zou niets nieuws zijn. Dus niets waar we "foei" over zouden mogen zeggen.

gouwepeer Militaire steun was opgenomen in dat associatieverdrag, ook een reden dat veel mensen daar tegen gestemd hebben. En uiteraard bedoel ik toen de Russen binnen vielen, want daarvoor had dat weinig zin.
Dan heb ik nog niet zoveel moeite ermee dat er politieke steun gegeven wordt en misschien wat helmen en uniformen en zo. Maar die tanks en vliegtuigen gaat mij te ver. Nog even los van die extra 1 miljard dit jaar die we feitelijk niet kunnen missen.
En al helemaal niet met het feit dat hij als demissionair MP, die feitelijk niets meer te vertellen heeft, op eigen houtje even een 10-jarig veiligheidsverdrag met de Oekraiene af sluit. Dat was geen lopende zaak.
Ik vraag mij ten zeerste af waarom dat niet controversieel verklaard is maar dat zal geheid aan VVD/NSC gelegen hebben met name.
 

Arthur

moderator
Medewerker
Even ter duidelijkheid. Ik ben normaliter een SP stemmer, geen Wilders stemmer.
Maar volgens mij heb jij het nieuws gemist. Ga dan maar eens spreken met mensen in o.a. Ter Apel en enkele andere plekken. Ik heb het over veilige landers he, niet de reguliere asielzoekers.
En dat zijn zeker geen enkele incidenten dat zijn op diverse plekken structurele problemen. Enkele incidenten is gewoon onzin. Verder hebben er ook bewakers en handhavingsleden gesproken over het feit dat men zelfs incidenten onder het tapijt moesten schuiven.
Wel bij de feiten blijven en niet zomaar iets gaan roepen over Wilders want dit komt helemaal niet van hem.
Er bestaat in dit soort situaties een enorm risico om met een gekleurde bril naar gebeurtenissen te kijken. De toeslagenaffaire is daar een afschrikwekkend voorbeeld van. Mijn angst is dat dit voor een belangrijk deel ook opgaat voor de hele asielzoekers kwestie. Ik vind ook dat asielzoekers zich niet mogen misdragen, net zo min als Nederlanders. Maar het is van belang alles wel in proporties te zien en je niet door vooroordelen en het uitvergroten en veralgemeniseren van incidenten op een verkeerd been moet laten zetten. In het rapport waar jij naar verwijst staat bijvoorbeeld:
Het deel van de COA-bewoners dat betrokken is geweest bij een incident (7%) of verdacht van een misdrijf (3%) is nog steeds klein.
Nu kun je natuurlijk zeggen dat 7% en 3% niet te verwaarlozen is. Maar duidelijk is dat het overgrote deel van de asielzoekers geen probleem veroorzaakt. De hele groep asielzoekers (die vaak uit erbarmelijke omstandigheden komen) straffen met allerlei juridisch dubieuze maatregelen lijkt me een overdreven reactie op de feitelijke problemen.

Dat zeg ik ook niet, maar het ontkracht wel jouw argument dat er tussen de asielzoekers meer hoger opgeleiden zit en dat is dus niet het geval, daar ging het mij om.
Ik heb ook niet gezegd dat asielzoekers hoog opgeleid zijn, maar dat de 'gewone' asielzoekers vaak hoger opgeleid zijn dan de asielzoekers uit veilige landen, die meestal ongeschoold zijn.

Ik ben niet dom, loop ook al 60 jaar in deze wereld rond en weet ook wel dat bepaalde zaken middels bepaalde internationale regels vastgelegd zijn en je daar niet zomaar onderuit komt. Ik gaf ook gewoon mijn persoonlijke mening.
Geen probleem, iedereen mag zijn eigen mening hebben :D.
En ik neem het je niet kwalijk dat je pas 60 jaar op deze aarde rondloopt. [lolzw]

Dat rapport ben ik ook wel benieuwd naar. Maar zoals gezegd, andere kabinetten hebben ook vaker dingen besloten die achteraf door de rechter van tafel geveegd werden dus het zou niets nieuws zijn. Dus niets waar we "foei" over zouden mogen zeggen.
Ik ben ook heel benieuwd. Ik vind trouwens wel dat we foei mogen zeggen als een regering plannen heeft die staatsrechtelijk niet door de beugel kunnen. Maar dat is natuurlijk ook mijn mijn persoonijke mening :cool:
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
Er bestaat in dit soort situaties een enorm risico om met een gekleurde bril naar gebeurtenissen te kijken.
En dat geldt dus voor beide kanten!!
Ik laat mij ook niet leiden door geschreeuw of onbeargumenteerd geroep van wie dan ook. Dat er mensen zijn die alles voor lief nemen is me bekend, maar daar ben ik niet een van.

Maar duidelijk is dat het overgrote deel van de asielzoekers geen probleem veroorzaakt.
Heb je me ergens het tegendeel zien zeggen dan?

Ik heb ook niet gezegd dat asielzoekers hoog opgeleid zijn, maar dat de 'gewone' asielzoekers vaak hoger opgeleid zijn dan de asielzoekers uit veilige landen, die meestal ongeschoold zijn.
Ik heb ook niet gezegd dat jij dat gezegd zou hebben. Niet mijn woorden verdraaien.
Ik reageerde letterlijk op wat jij schreef.
Post #57.
Bovendien zitten tussen deze gewone asielzoekers meer hoger opgeleiden.
Ik begrijp nu dat dit sloeg op het verschil tussen veilige landers en reguliere asielzoekers. En dat kan inderdaad best kloppen, maar doet verder weinig ter zake want ook van de laag opgeleide reguliere asielzoekers (zijnde de meerderheid dus), heb je geen of weinig last.
Dus het ligt echt niet aan de opleiding. Het is een mentaliteit. En die zie je ook bij veel van diezelfde mensen uit diezelfde landen die hier geboren zijn. NB, niet allemaal, maar wel veel. Maar dat terzijde.

Ik vind trouwens wel dat we foei mogen zeggen als een regering plannen heeft die staatsrechtelijk niet door de beugel kunnen.
Nja, ligt er aan welk staatsrecht lijkt me. Maar jij mag dat uiteraard vinden. Voor mij was het alleen van belang duidelijk te maken dat men niet moet doen (algemeen bedoeld, niet specifiek op jou gericht) alsof dit iets van dit nieuwe kabinet zou zijn. Juist omdat het dus al vaker is voorgekomen.
En daarom is het ook goed dat wij een neutrale rechterlijke macht hebben die daar dan ook hopelijk onpartijdig over kunnen en zullen beslissen.
 

Arthur

moderator
Medewerker
En dat geldt dus voor beide kanten!!
Ik laat mij ook niet leiden door geschreeuw of onbeargumenteerd geroep van wie dan ook.
Precies! Een supermarkteigenaar zal niet snel naar de krant stappen met de mededeling "een geboren en getogen Nederlander pleegt een winkeldiefstal". Maar als dit een asielzoeker betreft, dan zullen (sommige) kranten dit graag plaatsen. Daarom is het goed dat we de beschikking hebben over concrete cijfers, dan zijn we voor een reële inschatting van de situatie niet afhankelijk van de melding van incidenten en interviews met individuele personen in kranten en dergelijke. Uit deze concrete cijfers blijkt namelijk keer op keer zonneklaar dat het plaatsen van een AZC geen stijging in het aantal misdrijven in de omgeving veroorzaakt. Dat ligt natuurlijk ook in de lijn der verwachtingen, want in aanraking komen met de politie zal de asielaanvraag in gevaar brengen (en vervolgens teruggestuurd kunnen worden naar het land van herkomst waar zijn/haar leven in gevaar is).

Nja, ligt er aan welk staatsrecht lijkt me. Maar jij mag dat uiteraard vinden. Voor mij was het alleen van belang duidelijk te maken dat men niet moet doen (algemeen bedoeld, niet specifiek op jou gericht) alsof dit iets van dit nieuwe kabinet zou zijn. Juist omdat het dus al vaker is voorgekomen.
Er is eigenlijk maar één staatsrecht, namelijk de grondwet. Het is inderdaad voorgekomen dat ingediende wetten zijn teruggefloten door de rechter. Een unicum is dat al in de plannen wordt aangekondigd voordat er nog maar sprake is van een regering. Maar dat is mijn mening (mijn angst). We wachten het rapport van de Orde van Advocaten af, dan kunnen we zien of mijn angst terecht is of niet.
 
Laatst bewerkt:

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
Een supermarkteigenaar zal niet snel naar de krant stappen met de mededeling
Precies en dat doet ie ook niet met een asielzoeker. Een eigenaar meldt diefstal, ongeacht van wie dat is.

En we hebben dus geen beschikking over concrete cijfers. De cijfers die we hebben geven duidelijk aan dat er van de asielzoekers door veilige landers de meeste overlast veroorzaakt wordt. Dat wordt ook gewoon als zodanig in de politiek besproken, dus daar kun je jezelf blind voor houden en ook voor omwonenden maar dat zijn gewoon feiten. En zoals aangegeven wordt ook een deel van die cijfers onder de tafel geveegd, bewust! Zal niet veel zijn maar het werkt wel mee.

Uit deze concrete cijfers blijkt namelijk keer op keer zonneklaar dat het plaatsen van een AZC geen stijging in het aantal misdrijven in de omgeving veroorzaakt.
Dit is echt gewoon kolder. Geef me die cijfers dan eens? Er is hier duidelijk sprake van de slager keurt zijn eigen vlees. Daarnaast zeg je iets maar ik zie geen enkele onderbouwing daarvan. Er blijkt in elk geval niets van uit tot nu toe hier aanwezige cijfers.
In de cijfers die ik gaf staat heel duidelijk geschreven dat dit aantal mee gaat met het aantal asielzoekers. Dus de instroom van de hoeveelheid veilige landers blijft ongeveer relatief of procentueel gelijk.
Het tegendeel is zelfs bewezen, bij het plaatsen van een AZC stijgt de overlast en criminaliteit, naar rato van het aantal veilige landers dat daar komt. Waar die niet zitten heb je ook nauwelijks overlast.

Om even mijn standpunt te beargumenteren met cijfers van de slager anders geloof je me toch niet:

Het zijn niet alleen de kranten die dat zeggen, ook gewoon politiek, politie, handhaving, burgers in die omgevingen. Je kunt wel oogkleppen ophouden maar de cijfers, zelfs van de adviesraad migratie laten het dus ook gewoon duidelijk zien dat het wel degelijk aan de hand is.
Nog even los van dat het niet voor niks is dat er in Ter Apel door het ministerie! besloten is dat zowel winkeliers als inwoners schade vergoed krijgen, ook met terugwerkende kracht. En wordt er voor extra beveiliging van winkels gezorgd. Als het zo fijn was allemaal dan was dat niet nodig. En dit is ook uniek in Nederland dat dit gebeurt.

Ik ga ook ophouden met dit deel van de discussie, want hier gaan we het niet eens over worden, feiten en cijfers zeggen iets anders dan jij zegt.

Er is eigenlijk maar één staatsrecht, namelijk de grondwet.
Nee dat is niet juist. Staatsrecht en grondwet zijn twee verschillende dingen. Maar het heeft er wel mee te maken.
Echter als jij het grondwet wilt noemen, blijft mijn vraag gerechtvaardigd, want de grondwet heeft vele artikelen.

Een unicum is dat al in de plannen wordt aangekondigd voordat er nog maar sprake is van een regering.
Voor zover ik mij herinner is dat al eerder gebeurt dat er zo'n statement was dat iets "mogelijk" tot issues kon leiden. Ik zie ook geen enkele reden om ergens angst voor te hebben. Juist omdat iets wel weer wordt teruggefloten als het niet klopt.
En mede omdat iemand als Omtzigt echt niet bewust een grondwet gaat schenden. Maar we zullen zien.
En ik heb nog geen antwoord gezien op wat voor deel je dan doelt, welk artikel, welke schending van het staatsrecht heb je angst voor?
 

Arthur

moderator
Medewerker
Dit is echt gewoon kolder. Geef me die cijfers dan eens? Er is hier duidelijk sprake van de slager keurt zijn eigen vlees. Daarnaast zeg je iets maar ik zie geen enkele onderbouwing daarvan. Er blijkt in elk geval niets van uit tot nu toe hier aanwezige cijfers.
In de cijfers die ik gaf staat heel duidelijk geschreven dat dit aantal mee gaat met het aantal asielzoekers. Dus de instroom van de hoeveelheid veilige landers blijft ongeveer relatief of procentueel gelijk.

Hier kun je het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Data Centrum (WODC) met de title "Van perceptie naar feit":

Van perceptie naar feit

Een citaat uit de samenvatting (pagina 55):
Uit geen enkele analyse is gebleken dat de aanwezigheid van een COA-locatie een significant effect heeft op de buurtveiligheid. Ook als we onderscheid maakten naar type, bezetting en samenstelling van COA-locaties vonden we geen significante effecten.
Als je niet het hele rapport wil doorploegen, dan is hier een korte samenvatting van het Centrum voor Cirminaliteitsprevente en Veiligheid (CCV) met als titel "Het valt wel mee met de criminaliteit onder asielzoekers:

Het valt wel mee met de criminaliteit onder de asielzoekers

Ik zal niet ontkennen dat er problemen zijn bij de opvang van asielzoekers. Maar naar mijn mening wordt dit door sommige politieke partijen (sterk) opgeblazen om er electoraal voordeel mee te halen. Het grote probleem van zo'n aanpak is dat er verdeeldheid gezaaid wordt door wantrouwen en haat naar asielzoekers (Moslims) aan te wakkeren. En dat terwijl er volgens mij meer winst te behalen is met samenwerking.
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
Hier kun je het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Data Centrum (WODC) met de title "Van perceptie naar feit":
Nou dat strookt dan niet met de conclusies die uit de adviesraad migratie naar voren komen en de ervaringen ter plekke.
Als het allemaal zo fijn zou zijn, dan waren die extra maatregelen en boetes en beveiliging op streekbussen en zo allemaal niet nodig.
Maar dat is ook logisch want waar je naar verwijst is verouderd materiaal.

De eerste link is van 2017 zo te zien en de tweede van 2018 waarbij er veel gekeken wordt naar 2005, 2010 en 2015, allemaal verouderde gegevens.
Zoals je uit de link van de adviesraad migratie kunt zien en allerlei andere meer huidige artikelen, blijkt er wel degelijk een toename van problemen. En nogmaals, het gaat niet om asielzoekers maar om veilige landers.

Politieke partijen let ik niet zo op, slechts deels, aangezien die ook overnemen vaak wat het volk ervaart. Maar net zoals asiel door sommige partijen wordt opgeblazen, worden andere zaken weer door andere partijen opgeblazen, dat is nu eenmaal politiek.
Daarom dat ik daar minder op let en eerder wat de feitelijke ervaringen zijn van mensen die er wonen en wat er zoal op het nieuws komt, niet alleen bij NOS, maar ook deels van bij ON en ook Eenvandaag, Netwerk en wat ik van buitenlands nieuws zie in onze omgeving.

En dat terwijl er volgens mij meer winst te behalen is met samenwerking.
Dat ben ik met je eens, echter dan moet men wel willen samenwerken in plaats van alleen maar demoniseren wat andere partijen graag doen.
 

Arthur

moderator
Medewerker
Nou dat strookt dan niet met de conclusies die uit de adviesraad migratie naar voren komen en de ervaringen ter plekke.
Als het allemaal zo fijn zou zijn, dan waren die extra maatregelen en boetes en beveiliging op streekbussen en zo allemaal niet nodig.
Maar dat is ook logisch want waar je naar verwijst is verouderd materiaal.

De eerste link is van 2017 zo te zien en de tweede van 2018 waarbij er veel gekeken wordt naar 2005, 2010 en 2015, allemaal verouderde gegevens.
Zoals je uit de link van de adviesraad migratie kunt zien en allerlei andere meer huidige artikelen, blijkt er wel degelijk een toename van problemen. En nogmaals, het gaat niet om asielzoekers maar om veilige landers.
Bedankt voor de link naar het rapport van de Adviesraad Migratie. Ik zal de daarin genoemde gegevens en cijfers even doorrekenen. De relevante passages uit het rapport geef ik als citaat cursief.

Asielzoekers minder vaak verdacht van criminaliteit dan vergelijkbare groepen Nederlanders

In 2021 registreerde de politie 1.855 (unieke) verdachten van misdrijven die verbleven in een COA- of crisisnoodopvanglocatie. Het totaalaantal geregistreerde verdachten van misdrijven onder de algemene Nederlandse bevolking bedroeg in dat jaar 236.000. Asielzoekers maakten in dat jaar dus minder dan 1% van alle verdachten in Nederland uit.
Uit geen enkele analyse bleek dat de aanwezigheid van een COA-locatie een significant effect heeft op de buurtveiligheid.
De groep asielzoekers als geheel levert minder criminaliteit op dan een vergelijkbare groep Nederlanders. Anders gezegd: als je deze groep goed zou verdelen over Nederland, dan zouden er eigenlijk weinig of geen problemen zijn. Want de bijdrage aan het totaal aantal personen dat verdacht wordt van een misdrijf is 0,78%. En als je dat verspreid over het hele land, dan tikt dat niet echt aan, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Maar als je de hele groep asielzoekers samenpropt in een beperkt aantal plattelandsgemeenten, dan valt die 0,78% wel op en levert dat lokaal overlast op.
De gemeente Westerwolde, waar het enige aanmeldcentrum (in Ter Apel) ligt, is - afgezet tegen het aantal inwoners - de Nederlandse gemeente met de meeste meldingen van winkeldiefstal.

Het gaat in Westerwolde om 100 meldingen van winkeldiefstal per 10.000 inwoners. Westerwolde heeft ongeveer 2.6000 inwoners, dus daar waren 260 winkeldiefstallen in een jaar. Ze waren bijna allemaal in Ter Apel. In Ter Apel zijn naast 4 supermarkten ook nog andere zelfbedieningswinkels (het meest vatbaar voor winkeldiefstal) zoals vestigingen van Action, Zeeman en HEMA. Per zelfbedieningswinkel komt dat dan gemiddeld 0,7 winkeldiefstal per week.

Dat concentreren van asielzoekers in Ter Apel kan je misschien een beetje vergelijken met het verplaatsen van de ADO stadion naar een kleine plattelandsgemeente. En vervolgens verbaasd en verontwaardigd zijn dat dit zo'n impact heeft op de lokale gemeenschap. Wat mij betreft wijst alles erop dat het verstandig is om asielzoekers beter over het land te verspreiden, zodat niet het hele probleem op een zeer beperk aantal kleine plattelandsgemeentes neerkomt.
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
De groep asielzoekers als geheel levert minder criminaliteit op dan een vergelijkbare groep Nederlanders.
Je maakt wederom de fout om weer over de groep asielzoekers te praten. We hebben het niet over de hele groep asielzoekers, we hebben het over de veilige landers.

Tja dat kan ik ook, niet alleen naar de kop kijken maar ook naar de begeleidende tekst en dan ziet het er anders uit.
"bleek dat het percentage asielzoekers dat verdacht werd van criminaliteit in alle onderzochte jaren hoger was dan gemiddeld onder de algemene Nederlandse bevolking."
Wat jij aanhaalt gaat alleen op als je specifiek gaat kijken naar dezelfde demografische afkomst en inkomen. Staat er ook bij.

Natuurlijk zou het verdunnen als je die zou verspreiden over Nederland, maar dit zijn mensen die hier in den beginne niet thuis horen, Nederlandse criminelen (helaas) wel.
Wat je zou moeten doen is eigenlijk de wet veranderen zodat je die mensen wel mag opsluiten, iets wat schijnbaar nu niet mag. Men had daar een truuk voor bedacht maar een advocaat moest daar zonodig weer iets tegen doen omdat ook Georgiers en nog wat mensen die dan niet uit Tunesié en zo zouden komen, dezelfde behandeling zouden krijgen.
Hetgeen mij weer logisch lijkt, anders ben je aan het discrimineren, maar goed, de rechter ging hier weer in mee en feest is weer afgelopen.
Ik vind het veel verstandiger om die veilige landers te kunnen opsluiten net als Australië doet. Dan heb je ze in de hand en kun je ze ook snel terug naar eigen land sturen.

Ik weet niet of je de aflevering van Netwerk hebt gezien van afgelopen zaterdag, maar als je die terug kunt kijken zou ik dat zeker eens doen. Dan zie je ook dat het echt niet alleen om diefstallen gaat maar ook om andere zaken, o.a. lastig vallen van vrouwen in die mate dat er opeens zelfs eentje in de slaapkamer van een meisje van 14 staat en mensen hun rolluiken af moeten doen en ze die nog open duwen.
Het zijn in elk geval zeer zeker echt geen incidenten maar een structureel probleem met veilige landers.

Verspreiding verdund het probleem maar dan krijg je wel op meer plekken problemen want die mensen houden toch niet op, of ze nu verspreid zitten of niet. Dus beter wordt het er niet van.
De wet aanpassen zodat je ze wel kunt insluiten is dan een beter alternatief mijns inziens.
 

Arthur

moderator
Medewerker
Je maakt wederom de fout om weer over de groep asielzoekers te praten. We hebben het niet over de hele groep asielzoekers, we hebben het over de veilige landers.

Tja dat kan ik ook, niet alleen naar de kop kijken maar ook naar de begeleidende tekst en dan ziet het er anders uit.
"bleek dat het percentage asielzoekers dat verdacht werd van criminaliteit in alle onderzochte jaren hoger was dan gemiddeld onder de algemene Nederlandse bevolking."
Wat jij aanhaalt gaat alleen op als je specifiek gaat kijken naar dezelfde demografische afkomst en inkomen. Staat er ook bij.

Natuurlijk zou het verdunnen als je die zou verspreiden over Nederland, maar dit zijn mensen die hier in den beginne niet thuis horen, Nederlandse criminelen (helaas) wel.
Wat je zou moeten doen is eigenlijk de wet veranderen zodat je die mensen wel mag opsluiten, iets wat schijnbaar nu niet mag. Men had daar een truuk voor bedacht maar een advocaat moest daar zonodig weer iets tegen doen omdat ook Georgiers en nog wat mensen die dan niet uit Tunesié en zo zouden komen, dezelfde behandeling zouden krijgen.
Hetgeen mij weer logisch lijkt, anders ben je aan het discrimineren, maar goed, de rechter ging hier weer in mee en feest is weer afgelopen.
Ik vind het veel verstandiger om die veilige landers te kunnen opsluiten net als Australië doet. Dan heb je ze in de hand en kun je ze ook snel terug naar eigen land sturen.

Ik weet niet of je de aflevering van Netwerk hebt gezien van afgelopen zaterdag, maar als je die terug kunt kijken zou ik dat zeker eens doen. Dan zie je ook dat het echt niet alleen om diefstallen gaat maar ook om andere zaken, o.a. lastig vallen van vrouwen in die mate dat er opeens zelfs eentje in de slaapkamer van een meisje van 14 staat en mensen hun rolluiken af moeten doen en ze die nog open duwen.
Het zijn in elk geval zeer zeker echt geen incidenten maar een structureel probleem met veilige landers.

Verspreiding verdund het probleem maar dan krijg je wel op meer plekken problemen want die mensen houden toch niet op, of ze nu verspreid zitten of niet. Dus beter wordt het er niet van.
De wet aanpassen zodat je ze wel kunt insluiten is dan een beter alternatief mijns inziens.
Door alle discussies bestaat het risico om de grote lijnen over het hoofd te zien.

Zo zie ik persoonlijk die grote lijnen.
Het vluchtelingen (asielzoekers) probleem is in eerste instantie een humanitair probleem, waar wij in Europa (als Europa) mee moeten zien om te gaan. Het eerste probleem is om deze mensen op een eerlijke manier over alle landen te verdelen. Omdat veel landen in Europa zich op allerlei manieren proberen te onttrekken aan het opnemen van een evenredig deel van de asielzoekers, komen de grootste lasten terecht bij de landen waar de vluchtelingen voor het eerst binnenkomen. Dat zijn meestal landen in het Zuiden en Oosten van Europa. In Nederland zelf doen we ook niet aan een eerlijke evenredige verdeling over ons land, want we concentreren asielzoekers in en rond een beperkt aantal kleine dorpskernen. De stijging van de criminaliteit die daar(door) ontstaat is niet onverwacht, maar de omvang daarvan wordt naar alle waarschijnlijkheid door 'etnische profilering' overschat. Breed uitgemeten incidenten zullen zeker niet helpen om die etnische profilering tegen te gaan (nog afgezien van het feit dat asielzoekers door hun uiterlijk in die kleine dorpskernen bijzonder opvallen). Dat asielzoekers uit zogenaamd veilige landen relatief veel bijdragen aan de (in wezen geringe) stijging, kan volledig dekkend verklaard worden uit de demografische samenstelling van deze groep. Het zijn bijna uitsluitend mannen in de leeftijd van 18-27 jaar met weinig opleiding en in slechte economische omstandigheden. Als je een willekeurige andere groep neemt en daar een subgroep van personen met dezelfde kenmerken uit neemt, dan zal die subgroep ook een vergelijkbare bijdrage aan criminaliteit cijfers leveren.
Die groep asielzoekers uit veilige landen is zeer gering, zodat de bijdrage aan de criminaliteitscijfers ook gering is. Dus als je ze op een eerlijke manier gaat spreiden over Nederland, dan valt de stijging van de criminaliteit niet of nauwelijks meer op. Het nadeel is dat politieke partijen dan geen argument meer zouden hebben om de 'noodtoestand' uit te roepen. Dat is dan ook de echte reden waarom sommige partijen zo fel tegen spreiding van asielzoekers zijn.

Nog even terzijde. Het is niet zo dat asielzoekers uit veilige landen nooit voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen. Dat aantal is niet groot (ongeveer 2%), maar ze zijn dus niet kansloos, zoals soms beweerd wordt. Je kunt dus niet zondermeer stellen dat ze hier in den beginne niet thuishoren. Een wet maken om ze op te sluiten heeft geen schijn van kans.
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
Het eerste probleem is om deze mensen op een eerlijke manier over alle landen te verdelen.
We kunnen het beste over grote lijnen hebben, maar dan begint onze oneensheid al gelijk hier. Want mijns inziens moeten vluchtelingen in eerste instantie in de omringende landen opgevangen worden, dat is hun verantwoordelijkheid niet de onze.

V.w.b. een eerlijke verdeling over Europa waren we het al eens dacht ik. alleen vind ik niet dat er dan naar hoeveelheid inwoners moet gekeken worden maar met name naar bevolkingsdichtheid. Dus oppervlakte van het land en aantal inwoners in zo'n land.

want we concentreren asielzoekers in en rond een beperkt aantal kleine dorpskernen.
Nou, toevallig is Ter Apel een dorpskern, maar er zijn er meer. Hier in Maastricht is ook zo'n centrum en we zijn bepaald geen dorp.

maar de omvang daarvan wordt naar alle waarschijnlijkheid door 'etnische profilering' overschat.
Ik neem aan dat je naar Netwerk gekeken hebt. Er is geen sprake van overschatting er is gewoon sprake van een structureel probleem.
Dat dit duidelijker naar voren komt omdat de meesten van de overlastgevers op een hoopje bij elkaar zit bij een dorp, dat wil ik niet ontkennen.
Spreiden is geen oplossing, je moet gewoon de wetgeving aanpassen zodat je die kunt opsluiten tot aan hun uitzetting, net zoals in Australië gebeurt. Op eigen kosten. Zodat -als- ze legaal terug het land in komen later, ze eerst die kosten moeten betalen alvorens het land in te mogen. Dan los je het probleem beter op. Spreiden is gewoon het probleem uitsmeren.
Want het is niet de bedoeling dat het niet meer op valt, de bedoeling is juist dat het opgelost wordt. Spreiden lost dus niets op.
Dan kun je ze beter allemaal bij elkaar houden, kun je ze ook beter in de gaten houden.
En DAT is de reden dat sommige partijen zo fel tegen spreiding zijn en terecht. Want dan valt het minder op en gaat het weer gesproken worden van "incidenten" en heeft het geen haast of prioriteit meer en is er "niets aan de hand".
Voor de partijen die dat wel willen is spreiding juist de manier om het probleem onder de mat te kunnen vegen en het niet meer te hoeven oplossen. Leer mij ze kennen, ik heb er zelf ook bij de overheid gewerkt.
En dan kunnen ze die weer niet terug sturen en is er weer een stijging van het aantal illegale in Nederland. Nee fijn bij elkaar houden zodat je ze in de gaten kunt houden is dan een stuk beter.

En ik spreek niet over etnisch profileren of leeftijden. Het zijn gewoon met name mannen uit Tunesië en Marokko en dat wordt ook in de onderzoeken aldus zo aangegeven. Ik hou niet van dat woke gedoe. Gewoon problemen benoemen daar waar ze liggen.

De enige oplossing is om de wet te wijzigen zodat je veilige landers kunt interneren, desnoods binnen een groot hek, klaar. Dan gaat ook meteen de animo bij anderen naar beneden als ze weten dat ze opgesloten kunnen worden.

Als je het over regulieren asielzoekers hebt, dan is er niets op tegen om wat meer te spreiden over opvanglocaties. Gebeurt ook al. Maar er dient eerst een schifting te komen zodat er geen veilige landers tussen zitten. Dan zal ook het draagvlak bij diverse Gemeentes groter zijn.

En wat mij betreft hoeven die veilige landers niet allemaal in Ter Apel, voor mijn part hou ze je bij elkaar in een opvangcentrum bij een grotere stad, maar zeer zeker niet spreiden.

Nog even terzijde. Het is niet zo dat asielzoekers uit veilige landen nooit voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen. Dat aantal is niet groot (ongeveer 2%), maar ze zijn dus niet kansloos, zoals soms beweerd wordt. Je kunt dus niet zondermeer stellen dat ze hier in den beginne niet thuishoren. Een wet maken om ze op te sluiten heeft geen schijn van kans.
Totaal niet mee eens. Zoiets heeft wel degelijk een kans en dat is ook wel degelijk in den beginnen zo te stellen.
Allereerst sluit je alleen diegenen op die daadwerkelijk overlast veroorzaken, niet de anderen.
En v.w.b. die minimale groep die dan wel asiel zou kunnen krijgen, vraag ik me ten zeerste af waarom dat is. En als dat vanuit een veilig land is dan is het in mijn optiek ook mogelijk om gewoon vanuit dat land een verblijfsvergunning aan te vragen zoals het hoort.
En gezien het een veilig land is zie ik ook geen reden waarom je niet zou kunnen stellen dat ze hier in den beginnen niet thuis horen.
Er is dus geen enkele reden waarom een wet om overlastgevende asielzoekers op te sluiten geen kans zou hebben.
 

Arthur

moderator
Medewerker
Er is dus geen enkele reden waarom een wet om overlastgevende asielzoekers op te sluiten geen kans zou hebben.
We hebben zo'n wet helemaal niet nodig. Mensen die een misdrijf plegen worden veroordeeld. Asielzoekers die misdrijven plegen worden uitgewezen.
Het is duidelijk dat we beiden een totaal andere visie hebben op wat relevante problemen in de maatschappij zijn en hoe die opgelost zouden moeten worden. Dat is niet erg, daar hebben we verkiezingen voor. En ook wetten die grenzen stellen aan wat mogelijk is en wat in een rechtstaat thuishoort en wat niet. Dat zijn niet alleen nationale wetten, maar ook internationale. En inderdaad, wetten en overeenkomsten kunnen in principe gewijzigd worden, maar ook daarin zijn grenzen die niet overschreden kunnen worden.
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
We hebben zo'n wet helemaal niet nodig. Mensen die een misdrijf plegen worden veroordeeld. Asielzoekers die misdrijven plegen worden uitgewezen.
Dat is wel nodig want we mogen overlastgevers momenteel schijnbaar niet opsluiten.
Hoe dat zit voor asielzoekers die misdrijven plegen weet ik niet zeker, wellicht dat die wel opgesloten mogen worden.
Echter het blijkt dus dat ze niet voldoende gepakt worden.

Daarnaast zijn er nog vele andere vormen van overlast door veilige landers, met name uit bepaalde bekende landen. Wat mij betreft zou je die dan preventief moeten kunnen vastzetten. En dat is niet alleen mijn mening, maar dat is zelfs geprobeerd op een alternatieve manier. Echter dat lukte dus niet. Vandaar dat ik vind dat die wet wel aangepast moet worden. En mijns inziens moet dat kunnen.
Er zullen dan natuurlijk wel een bijzonder klein aantal last van hebben die evt. dan wel recht op verblijf zouden hebben. Maar zoals gezegd is dat dan een kleine minderheid en daarnaast kunnen die ook gewoon netjes zoals het hoort vanuit eigen land zo'n aanvraag indienen.

maar ook daarin zijn grenzen die niet overschreden kunnen worden.
Dat klopt, maar bepaalde grenzen zijn wat overdreven en dienen ook aangepast te worden aan de moderne tijd. De wetten die vrijwel niet aangepast kunnen worden zijn veelal wereldwijde wetten zoals mensenrechten wetten.
Als Australië mensen kan interneren tot aan hun uitzetting dan moet Nederland dat echter ook kunnen lijkt me.
Echter hier in het land moeten illegale bijv. nog recht op bed, bad en brood, van dat soort onzin moeten we af. Niet helemaal af maar gewoon illegaal=illegaal en je krijgt net niks. Als je jezelf komt melden om uitgezet te worden, dan kun je bed, bad en brood krijgen totdat je uitgezet bent. Lijkt me meer dan redelijk.
 

Arthur

moderator
Medewerker
Dat is wel nodig want we mogen overlastgevers momenteel schijnbaar niet opsluiten.
Hoe dat zit voor asielzoekers die misdrijven plegen weet ik niet zeker, wellicht dat die wel opgesloten mogen worden.
Echter het blijkt dus dat ze niet voldoende gepakt worden.

Daarnaast zijn er nog vele andere vormen van overlast door veilige landers, met name uit bepaalde bekende landen. Wat mij betreft zou je die dan preventief moeten kunnen vastzetten. En dat is niet alleen mijn mening, maar dat is zelfs geprobeerd op een alternatieve manier. Echter dat lukte dus niet. Vandaar dat ik vind dat die wet wel aangepast moet worden. En mijns inziens moet dat kunnen.
Er zullen dan natuurlijk wel een bijzonder klein aantal last van hebben die evt. dan wel recht op verblijf zouden hebben. Maar zoals gezegd is dat dan een kleine minderheid en daarnaast kunnen die ook gewoon netjes zoals het hoort vanuit eigen land zo'n aanvraag indienen.


Dat klopt, maar bepaalde grenzen zijn wat overdreven en dienen ook aangepast te worden aan de moderne tijd. De wetten die vrijwel niet aangepast kunnen worden zijn veelal wereldwijde wetten zoals mensenrechten wetten.
Als Australië mensen kan interneren tot aan hun uitzetting dan moet Nederland dat echter ook kunnen lijkt me.
Echter hier in het land moeten illegale bijv. nog recht op bed, bad en brood, van dat soort onzin moeten we af. Niet helemaal af maar gewoon illegaal=illegaal en je krijgt net niks. Als je jezelf komt melden om uitgezet te worden, dan kun je bed, bad en brood krijgen totdat je uitgezet bent. Lijkt me meer dan redelijk.
Het is mijn indruk dat sommige politici de suggestie wekken dt de criminaliteit van asielzoekers een grote maatschappelijke impact heeft en dat de stijging in de criminaliteit in Nederland voor een belangrijk deel aan die asielzoekers is te wijten. Wilders wil zelfs de noodtoestand uitroepen om een aantal wetten buiten werking te kunnen stellen.

De realiteit is echter dat de criminaliteit cijfers in Nederland al jaren lang aan het dalen zijn. Van bijna 1,5 miljoen misdrijven in 2001 is het gedaald naar iets meer dan 800.000 in 2023 (misdaad in Nederland vanaf 1948 t/m 2023, CBS). Er zijn ook gegevens uitgesplitst naar aard van het misdrijf van 2010 t/m 2023 (uitsplitsing misdrijven, CBS).
Bijvoorbeeld diefstal/verduistering/inbraak; aantallen in 2010: 670.470 en in 2023: 363.945 (een daling van ruim 40%)

Ik heb in het verleden regelmatig deze cijfers naar voren gebracht. Vaak werden mensen dan boos, omdat ze dachten dat ik de boel verdraaide. Of ze stelden de cijfers ter discussie (argument: "mensen nemen niet meer de moeite om aangifte te doen, dat is de reden van de daling") . Gelukkig is er een aantal leuke video's van de Universiteit van Nederland over dit onderwerp, waarin dit door een criminoloog uitgelegd wordt : Hoe komt het dat criminaliteit de laatste tijd enorm daalt?).

Die daling in criminaliteit is er overigens niet alleen in Nederland, maar invrijwel alle Westerse landen (ook Amerika). Dat dit in de 'pers' uit de berichtgeving niet of nauwelijks naar voren komt, heeft te maken met de feit wat 'nieuwswaardig' gevonden wordt. Bovendien willen kranten zoveel mogelijk lezers en televisierubrieken zoveel mogelijk kijkers (dat is hun bron van inkomsten). En 'angst' verkoopt nog veel beter dan 'sex'. Dus publicaties die angst bevorderen, bijvoorbeeld over misdrijven, zorgen voor omzetvergroting.
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
sommige politici de suggestie wekken dt de criminaliteit van asielzoekers een grote maatschappelijke impact
Ik heb eerder het idee dat dit om zowel asielzoekers alsook moslims gaat dan alleen asielzoekers. En dan heb ik het over de suggestie die ze proberen te wekken. Daar zijn we het wel over eens. Maar het is wel een feit dat een bepaald deel daarvan op bepaalde plekken inderdaad voor grotere impact zorgt. Omdat ze bij elkaar zitten, vrij logisch.

Over de cijfers vraag ik me altijd af waarom dat soms verschilt en dan kijk ik liever naar jaarlijkse cijfers dan naar zo'n hele periode of 100 jaar of zo.
Zo is uit jouw link naar de uitsplitsing te zien dat in 2023 misdrijven licht gedaald zijn.
Maar in 2022 zijn ze gestegen ten opzichte van 2021 aldus de overheid zelf.
Dit jaar lijkt wel weer de geregistreerde criminaliteit gezakt te zijn t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Maar ik kijk liever naar hele jaren dan naar delen van jaren.
En het is zeer zeker een feit dat van de nodige diefstallen geen aangifte meer gedaan wordt omdat er toch niets mee gedaan wordt. Echter dat is dan weer niet beperkt tot asielzoekers of veilige landers, maar ook gewoon van Nederlandse dieven.

Ook over het feit dat de criminaliteit, maar dat zijn weer de algemene cijfers, dat specificeert niet. Het is wel een feit dat criminaliteit onder asielzoekers gestegen is. Niet alleen in ons land maar ook in Duitsland.
staat ook in de Telegraaf, maar dat is iets meer een sensatiekrant, vandaar dat ik hier ook naar Trouw verwijs. En als je specifiek gaat kijken wie dat zijn, dan zijn dat toch weer "Noord-Afrikaanse mannen" van een bepaalde leeftijd. Dus dezelfde groep uit vrijwel dezelfde landen als wij hier ook last van hebben en geheid in België ook.

Boos zal ik niet worden om betrouwbare links met cijfers, zal ze ook niet vlug in twijfel trekken, behalve dan zo'n filmpje van zo'n criminoloog want de cijfers wijzen uit dat de criminaliteitscijfers niet enorm dalen maar juist licht stijgen of licht dalen (de normale op en neer beweging).
Dat filmpje heb ik overigens niet bekeken, mijn cookies wilden dat niet en ik placht niet naar dit soort filmpjes of youtube filmpjes te kijken want voor elke wetenschapper die A zegt is er ook wel eentje te vinden die B zegt.

Dat echte dalen heeft zich een decennium geleden voor gedaan. Sinds 2017 liggen die cijfers ongeveer op dezelfde grens. En dat is dus ook wat uit onderzoeken bleek dat de criminaliteit de laatste jaren weer toegenomen zou zijn. Hetgeen ook klopt.
En zoals je kon zien is het in Duitsland juist weer gestegen.

Cijfers zijn vaak relatief en daarom kijk ik niet alleen naar globale statistieken en cijfertjes, dat is dezelfde fout die de overheid ook maakt. Oh criminaliteit is gedaan, wat fijn. Feit is dat het echter enorm gestegen is!
Kijk naar jouw tabel 2022=809.390 en 2023=807375. Dan zou je zeggen een daling van 2000. Dat is echt niet enorm maar licht en in 2022 was dat getal ook hoger dan 2021 dus een stijging. Het waggelt op en neer.

Maar nu gaan we eens kijken naar de cijfers die mensen echt hard raakt.
Misdrijven, totaal1 200 8251 206 5651 154 9501 105 5651 025 630978 945930 325832 950786 420821 905813 150758 065809 390807 375
1 Vermogensmisdrijven715 555723 155704 250690 610631 450614 050576 445502 510457 825473 705471 585419 690448 305460 235
11 Diefstal/verduistering en inbraak670 470677 970656 450650 650592 590549 105498 285428 135380 320374 790330 095287 095349 120363 945
111 Diefstal en inbraak met geweld16 29015 59014 94513 35010 4559 7308 9907 9857 7858 5957 3055 5455 9656 005
112 Diefstal en inbraak zonder geweld654 180662 380641 505637 300582 135539 370489 295420 155372 535366 195322 795281 545343 155357 940
12 Bedrog27 84525 59027 63021 96519 73537 41045 15039 40541 42553 00560 37552 93043 11048 225
121 Oplichting27 01024 84526 84521 24019 01535 53042 23537 00039 34051 04558 46051 14541 57546 045
Cijfers passen er niet op dus moet je naast elkaar lezen.
Dan zie je dat de lichte criminaliteit de cijfers naar beneden heeft gehaald. Want de meer ernstige criminaliteit zoals deze, met name diefstal en inbraken zijn juist fors gestegen zijn 11 en 112. Ook die met geweld alleen is dat gelukkig slechts een lichte stijging.
Ook bedrog en oplichting is fors gestegen.

Ja verkeersmisdrijven en verlaten plaats ongeval, zijn ook misdrijven, die zijn behoorlijk gedaald. Maar de misdrijven waar het om gaat zijn juist fors gestegen. En dat zie je dus niet als je jezelf alleen baseert op de totale cijfers.

Die daling in criminaliteit is er overigens niet alleen in Nederland, maar in vrijwel alle Westerse landen (ook Amerika).
Nou daar ben ik het niet mee eens. Of heb je dat ook van verouderde cijfers?

In Duitsland bijvoorbeeld is er een opvallende stijging.

In New York is het wat gedaald, maar in heel Amerika is het aantal moorden bijv. fors gestegen, iets verder terug in 2020 zelfs met 30%!
Dan kan de "algemene" criminaliteit misschien gezakt zijn, maar dat zegt dus totaal niets om de problemen waar mensen echt de meeste last van hebben.
 

Arthur

moderator
Medewerker
Ik heb eerder het idee dat dit om zowel asielzoekers alsook moslims gaat dan alleen asielzoekers. En dan heb ik het over de suggestie die ze proberen te wekken. Daar zijn we het wel over eens. Maar het is wel een feit dat een bepaald deel daarvan op bepaalde plekken inderdaad voor grotere impact zorgt. Omdat ze bij elkaar zitten, vrij logisch.

Over de cijfers vraag ik me altijd af waarom dat soms verschilt en dan kijk ik liever naar jaarlijkse cijfers dan naar zo'n hele periode of 100 jaar of zo.
Zo is uit jouw link naar de uitsplitsing te zien dat in 2023 misdrijven licht gedaald zijn.
Maar in 2022 zijn ze gestegen ten opzichte van 2021 aldus de overheid zelf.
Dit jaar lijkt wel weer de geregistreerde criminaliteit gezakt te zijn t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Maar ik kijk liever naar hele jaren dan naar delen van jaren.
En het is zeer zeker een feit dat van de nodige diefstallen geen aangifte meer gedaan wordt omdat er toch niets mee gedaan wordt. Echter dat is dan weer niet beperkt tot asielzoekers of veilige landers, maar ook gewoon van Nederlandse dieven.

Ook over het feit dat de criminaliteit, maar dat zijn weer de algemene cijfers, dat specificeert niet. Het is wel een feit dat criminaliteit onder asielzoekers gestegen is. Niet alleen in ons land maar ook in Duitsland.
staat ook in de Telegraaf, maar dat is iets meer een sensatiekrant, vandaar dat ik hier ook naar Trouw verwijs. En als je specifiek gaat kijken wie dat zijn, dan zijn dat toch weer "Noord-Afrikaanse mannen" van een bepaalde leeftijd. Dus dezelfde groep uit vrijwel dezelfde landen als wij hier ook last van hebben en geheid in België ook.

Boos zal ik niet worden om betrouwbare links met cijfers, zal ze ook niet vlug in twijfel trekken, behalve dan zo'n filmpje van zo'n criminoloog want de cijfers wijzen uit dat de criminaliteitscijfers niet enorm dalen maar juist licht stijgen of licht dalen (de normale op en neer beweging).
Dat filmpje heb ik overigens niet bekeken, mijn cookies wilden dat niet en ik placht niet naar dit soort filmpjes of youtube filmpjes te kijken want voor elke wetenschapper die A zegt is er ook wel eentje te vinden die B zegt.

Dat echte dalen heeft zich een decennium geleden voor gedaan. Sinds 2017 liggen die cijfers ongeveer op dezelfde grens. En dat is dus ook wat uit onderzoeken bleek dat de criminaliteit de laatste jaren weer toegenomen zou zijn. Hetgeen ook klopt.
En zoals je kon zien is het in Duitsland juist weer gestegen.

Cijfers zijn vaak relatief en daarom kijk ik niet alleen naar globale statistieken en cijfertjes, dat is dezelfde fout die de overheid ook maakt. Oh criminaliteit is gedaan, wat fijn. Feit is dat het echter enorm gestegen is!
Kijk naar jouw tabel 2022=809.390 en 2023=807375. Dan zou je zeggen een daling van 2000. Dat is echt niet enorm maar licht en in 2022 was dat getal ook hoger dan 2021 dus een stijging. Het waggelt op en neer.
Ik heb helaas niet veel tijd om te reageren omdat mijn vrouw gisteren door een val haar schouderkop gebroken heeft en nauwelijks iets kan omdat gips bij een dergelijke breuk niet mogelijk is.

De misdaadcijfers van 2020, 2021 zijn vertekend (laag) door de corona, omdat door de lockdowns criminelen hun 'vak' niet goed konden uitoefenen. In 2022 kwam alles weer op gang en werd het 'normaler'. De constatering dat de criminaliteitscijfers van 2022 hoger waren dan die in 2021 is dus van weinig betekenis. Je kun het beste de cijfers van de jaren 2020 t/m 2022 vergeten en de cijfers van 2023 vergelijken met die van 2019.
 

Black Tiger

Bekend lid
Nieuw lid
Allereerst beterschap met je vrouw. Natuurlijk is dat veel belangrijker dan waar we hier mee bezig zijn!!

De misdaadcijfers van 2020, 2021 zijn vertekend (laag) door de corona
Dat betreft alleen voor 2021 want 2020 zien er echt niet zo laag uit. Als ik naar de totalen ga kijken dan is 2020 vrijwel net zo hoog als 2019 en 2022. Alleen 2017 had een echte behoorlijke dip als je tenminste jezelf beperkt tot de totalen.
Dus nee, de cijfers van 2020 en 2022 kun je rustig mee tellen want die liggen allemaal op enigszins gelijke hoogte met 2019 en 2023, allemaal rond de 820.000.

Corona is zeker een oorzaak geweest van daling in 2021 en er was eerder ook een daling te zien, maar je ziet ook dat het na corona weer langzaam aan het stijgen is en we weer vrijwel op het niveau van 2019 zitten.
Tot en met 2017 was het dalende. Maar daarna gebeuren er toch rare dingen want dan beginnen die cijfers weer te stijgen.

Maar goed, we kunnen het weer eens ergens anders over gaan hebben ook. Want ik hoop dat de huidige nieuwe regering niet de schuld gaat krijgen van de rotzooi die de oude heeft achter gelaten.
Op nieuws bleek dus dat de belasting nogmaals op de vingers getikt was v.w.b. berekenen van winstbelegging en dat gaat nu weer de nodige miljarden extra kosten die ze moet terug betalen.

Er is ook nog genoeg te discussieren over andere dingen, misschien over Israël die niets geleerd hebben van de oorlog en nu zelfs Hitler gaan naäpen, door tientallen te doden, notabene in vluchtelingenkampen of scholen, om enkele terroristen te pakken te krijgen.

Maar nu even niet.

Want ik ga er van uit dat je nu rustig eerst fijn tijd voor je vrouw neemt, het forum loopt niet weg en zelfs als we niet meer verder discussieren over iets anders en de discussie stopt, is het ook helemaal niet erg. Wij kunnen helaas met ons twee de wereldproblemen toch niet oplossen.

Nogmaals beterschap met de vrouw!