HamaWillow

Forum lid
Forum lid
color=#8000BF]Een Spirituele Roman over een dorp waar de mensen leven zoals het bedoeld is, gebaseerd op de filosofie van
‘vernieuwend denken’(Science of Mind)


color=#00BF00]<U><s>Wat is werkelijkheid?</U>
Is het dat wat we zien, zoals het op ons afkomt?
Of is het andersom: wat we denken en met ons geestesoog zien, wordt (of ís) onze werkelijkheid.


color=#4040FF]Deze twee tegenovergestelden van beleving van het leven komen lijnrecht tegenover elkaar te staan in dit boek.

<U><s>Vernieuwend denken:</U>
De universele liefde (in dit boek genaamd color=#FF4000]Gaia) is als een oneindige oceaan, er is altijd genoeg, méér dan genoeg: er is color=#800000]overvloed .
We maken er deel van uit en hebben de beschikking erover.

Wie zich deze overtuiging toe-eigent, zal color=#8000BF] nooit tekort komen en geen angst kennen .

ISBN 9789402150636
 
Bovenaan