Druce

Admin
Medewerker
Administrator
Moderator
Forum lid
Onderstaande tekst kreeg ik ooit toegestuurd door een lieve vriendin, en raakte mij toen in het bijzonder en is nog steeds actueel.

Ik ben een Pagan

Ik ben een Pagan. Je mag me Heks noemen.
Ik ben een deel van het natuurlijke geheel.
De Grond, de Dieren, de Planten, de Elementen, en de Sterren zijn mijn verwanten.
Andere mensen zijn mijn zusters en broers, ongeacht wat hun ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit, godsdienst of levensstijl is. Ik beschouw het echter als een heilige plicht mijn volk, familie, gezin en mijzelf te beschermen tegen elke vorm van agressie.
De Aarde is mijn huis.
Ik ben een deel van deze grote natuurlijke familie, niet de heerser ervan.
Ik heb mijn eigen speciale weg te gaan, en ik wil deze vinden en bewandelen met mijn beste capaciteiten.
Ik wil in harmonie leven met anderen die ook deel uitmaken van deze natuurlijke familie en eenieder behandelen met eerbied en respect.

Ik ben een Pagan.
Ik vier de veranderende seizoenen, het draaien van het Wiel van het Jaar.
Ik volg en vier deze naar best vermogen.
Ik vier elke draai van het Wiel met persoonlijke rituelen en soms samen met geestesgenoten.
Samhain, algemeen bekend als Allerheiligen, is een tijd om in de toekomst te kijken en om mijn Voorvaderen te eren en ook andere overleden geliefden die in de spirituele wereld verblijven. Als Pagan vier ik dan ook het Keltische Nieuwe Jaar. Ik heet het nieuwe jaar welkom door het luiden van een bel.
Yule, de Winterzonnewende,nu bekend als Kerstmis is een feest van vrede en een viering van het terugkeren van het Zonnelicht.
Ik eer het nieuwe kind de Zon, door een Eiken Yuleblok (blad) te branden.
Ik eer de Grote Godin in haar vele aspecten van de Moeder en ik eer de God als de Vader.
Wij versieren onze woning met lichtjes, met hulst, klimop, maretak, takken van groenblijvers en kruiden die verbonden zijn aan dit seizoen. Ik vraag mijn verwanten dit samen met mij te vieren.
Begin Februari, vier ik Imbolic, een Keltisch feest.
Ik concentreer me op geestelijke reiniging, het opheffen van stagnaties en bereid me voor op de komst van de Lente en de nieuwe groei.
Tijdens dit feest steek ik kaarsen aan om Brigid te eren en nodig ik haar uit om mijn artistieke werken te inspireren en mijn helende rituelen te zegenen.
Ik geef offers van zaden aan de vogels.

Met de Lente Equinox, nu gekend als Pasen verwelkom ik de vernieuwing van de Lente en vier ik dat de Aarde weer groen wordt en gaat bloeien.
Ik eer de Godin Ostara.
Wij kleuren de eieren, die de nieuwe groei vertegenwoordigen.

Beltane, begin Mei nu bekend als Meiviering , is feest van de vruchtbaarheid.
Ik kleed me in heldere kleuren . Ik luister naar het Meilied en vraag de Godin om tuinen en creatieve projecten te zegenen.
Ik spring over het Beltane vuur voor geluk.

De tijd van de Zomerzonnewende steeds op 21 juni, die ook wel Midzomer en Litha genoemd wordt, is een tijd waarin ik oude vrienden begroet en nieuwe ontmoet.
Ik luister naar het magische ritme van trommels.
Ik vier de cultuur van de Pagan.
Ik bid voor universele harmonie en welzijn.

Wanneer augustus thans Half-oogst, zijn opwachting maakt, vier ik Lammas, ook bekend als Lughnasadh.
Bij dit feest, eer ik het hoogtepunt en het afscheid van de Zomer.
Ik bedank niet alleen voor alles wat groeit en bloeit, maar ik bid ook voor blijvende overvloed.
Ik breek en eet brood met anderen tijdens een ritueel en ik schenk brood en kruiden aan de Godinnen en de Goden van de landbouw.

Tijdens de Herfst Equinox 21 september, ook wel Mabon genoemd, zeg ik dank voor alle oogsten die geoogst konden worden. Ik zeg dank voor het voedsel dat ik heb mogen ontvangen en voor de fijne mensen die in mijn leven zijn gekomen.
Ik geef iets van het beste fruit, groenten, kruiden, noten, en andere voedsel dat ik heb verzameld terug aan Moeder Aarde.

En met Samhain begint het Wiel van het jaar opnieuw.

Ik ben een Pagan.
Opnieuw eer ik de seizoenen van het leven tijdens de reis van mijn leven: het begin, de groei, bloei, oogst, rust en einde, en... begin.
Het leven is een Cirkel met vele cycli.
Met elk Einde komt een nieuw begin.
Met de Dood is er de belofte van Wedergeboorte.

Ik ben een Pagan.
Ik zie de cirkels van verandering en vernieuwing niet alleen binnen de reis van mijn eigen leven, maar ook in mijn erfenis.
Ik zie mijn leven als een cirkel die mij aan de levenscirkels van mijn voorvaderen verbindt. Ik eer mijn voorvaderen.
Zij maken deel uit van mijn leven.
Zij herinneren me niet alleen aan mijn eigen vernieuwing en vernieuwing van de Aarde, maar ook aan de vernieuwing van het Paganisme op deze planeet, dat een deel uitmaakt van het werk als Pagan

Ik ben een Pagan.
Magische bewustzijnsveranderingen maken deel uit van mijn spiritualiteit.
Voor elk probleem is er minstens één uitvoerbare oplossing, net als de kans om te kunnen groeien.
Ik creëer mijn eigen werkelijkheid met mijn gedachten, gevoelens en acties.
Wat ik stuur krijg ik ook terug. Wat ik zaai ik oogsten moet.
Ik gebruik de Wicca Rede als leidraad in mijn leven: "En schaadt het niemand, doet wat u wilt."
Wanneer ik tijdens rituelen magie gebruik, en voordat ik energie opwek en loslaat, zal ik eerst nagaan wat de gevolgen kunnen zijn van mijn actie.
Ik probeer het beste te doen voor iedereen en voor mijzelf.
Wanneer ik voor een probleem geplaatst word, zal ik de oorzaak hiervan onderzoeken, de boodschap proberen te begrijpen en een oplossing zoeken.
Bij het uitoefenen van genezend werk, vind ik het belangrijker me op de oorzaak van de ziekte te richten, dan me te concentreren op hoe deze verholpen kan worden.

Ik ben een Pagan.
Ik werk met de magie van de Maan om anderen, mijzelf en de planeten te helpen en te helen.
De Drievoudige Godin van de Maan begeleidt me.
Om iets te laten beginnen, werk ik met een Wassende Maan, activeer energie bij de Volle Maan, en haal obstakels weg tijdens een Afnemende en Nieuwe Maan.
Ik neem aan rituelen deel bij Volle Manen, en ik weet dat mijn Cirkels deel uitmaken van een groot Web van Cirkels die op de zelfde tijd samenkomen, omdat er over heel de Aarde soortgelijke rituelen gehouden worden.

Ik ben een Pagan.
Ik erken dat het Goddelijk overal en in alles is.
Ik eer het Goddelijk in de eikenbomen in het bos, in de kruiden in de tuin, in de zingende vogels in de bomen, in rotsen op een helling, in iedereen en in mijzelf.
Ik begrijp dat alles met een fysiek lichaam ook een geestelijk lichaam heeft.
Het fysieke en het spirituele is diep ineengestrengeld en bestaat niet afzonderlijk van elkaar in deze wereld van vorm. Ik eer de onderlinge verbondenheid van Schepper en wat verwezenlijkt is.
Ik ben een Pagan.
Ik weet dat het Goddelijke vele facetten heeft en dat ik dit door een verscheidenheid van Godinnen, Goden en andere geestelijke vormen ervaar.
Ik eer ook de Goddelijke Eenheid van alles.
Ik accepteer mijzelf zoals ik ben, in plaats van mezelf te verwerpen en te bekritiseren.
Ik deel mijn meningen met anderen wanneer ik denk dat dit mogelijk is, maar ik bekeer niemand, omdat ik vind dat het niet juist is iemand voor te houden dat mijn manier van leven de enige ware en juiste manier is.
Er zijn vele wegen naar de top van de berg van spiritualiteit, er is nooit slechts één weg om je doel te kunnen bereiken.

Ik ben een Pagan.
Ik vereer het Goddelijke.
Als deel van mijn verering, richtte ik een Heilig Domein, een Tempel, in de vorm van een Cirkel op.
Binnen deze Cirkel verricht ik mijn rituelen en mijn magische werk.
Ik kan mijn heilige plaats opbouwen waar ik dat maar wil, in de tuin, in het bos of binnen in huis.
Mijn verering en rituelen kunnen overal uitgevoerd worden, aangezien mijn heilige cirkel draagbaar is.
Waar ik ben, kan ik een cirkel opzetten, de vier windrichtingen aanroepen en me op de kosmos richten.

Ik ben een Pagan.
Ik reis in mijn dromen, meditaties, en rituelen naar andere werelden.
Ik gebruik heilige en magische hulpmiddelen om me tijdens mijn reis te helpen.
De hulpmiddelen die ik als Pagan gebruik bij mijn magische werk zijn een ketel, kaarsen, een kelk met water, een pentakel, zout, grond, veren, een bezem, , een staf, bladen, een spiegel, en een verscheidenheid aan divinatie hulpmiddelen, zoals Tarotkaarten, en de Runenstenen.
Ik verplaats mij tussen de werelden voor genezing, groei en transformatie.
De intuítieve, psychische waarneming is een natuurlijk deel van mijn dagelijks leven en wordt door mij niet ervaren als zijnde bovennatuurlijk.

Ik ben een Pagan.
Ik stem mezelf af op de vier elementen van de Natuur: Aarde, Lucht, Vuur, Water, en op het vijfde element, de Geest, die de kracht is die alles verbindt.
Ik zie al deze Elementen terug in de Natuur: Aarde in de grond en de bergen ; de Lucht in de wind en de atmosfeer en de wolken ; het Vuur in bliksem, vlammen en elektriciteit; het Water in de beken, rivieren, oceanen, regen en andere wateren, en de Geest als Goddelijke Eenheid.
Ik zie ook deze Elementen als aspecten van mijn Zelf,: mijn fysieke lichaam is mijn Aarde; mijn intellect en gedachten is mijn Lucht, mijn wil en acties is mijn Vuur; mijn emoties en gevoel is mijn Water, en mijn Innerlijk, mijn Ziel, is mijn Geest.
Ik probeer deze delen van het Zelf gezond te houden.
Ik doe mijn best het evenwicht van de Elementen te herstellen in het milieu.


Ik ben een Pagan.
Ik hoor het schreeuwen van Moeder Aarde en het milieu, die door de mensheid verstoord zijn en worden geschaad.
Ik word met wanhoop vervuld door de verontreiniging van de lucht, de grond, en de wateren, en door het overheersingspelen die door naties met het vuur van kernraketten en andere wapens van massavernietiging worden gespeeld.
Ook ben ik bezorgd om de geestelijke verontreiniging van onze Planeet: de agressie, het egoísme, de haat, de hebzucht om geld en macht, verslaving, geweld en wanhoop. Ik huiver voor mensen die mensen doden in naam van hun God
Maar terwijl ik deze problemen waarneem, zie ik op dit moment ook het reinigende en helende gebeuren op Aarde. Ik weet dat ik op een kleine manier kan helpen om de Aarde weer te herstellen door naar evenwicht in mijn eigen leven te streven, door een katalysator te zijn voor het herstel van evenwicht in het leven van anderen, en door aan een beter milieu te werken.
Ik weet dat mijn houdingen en mijn manier om te leven een verschil kunnen maken.
Ik probeer een kanaal voor het helen van de toekomst te zijn.
Ik breng dit in de praktijk door milieubewust te zijn en dit tot persoonlijk deel van mijn dagelijks leven te maken.
Ik probeer om in harmonie met de andere leden van de familie van de Natuur te leven.

Ik ben een Pagan.
Ik weet dat mijn lijf een deel van de natuur is. Ik heb niet het recht de behoeften van mijn lichaam te verwerpen. Genieten is een plicht en blijheid dient nagestreefd.

Ik ben een Pagan.
Spiritualiteit is de aard van mijn religie en de fundering van mijn leven.
De Natuur is mijn geestelijke leraar en mijn heiligste boek.
Ik maak deel uit van de Natuur en de Natuur maakt deel uit van mij.
Mijn begrip van de innerlijke mysteries van de Natuur groeit, net als het pad van mijn geestelijke reis.
Ik leer elke dag.
Nog.

Bron: Internet,
Vrij naar de Engelse versie van Selena Fox, vertaald door Rev. Chelone
Eerder door mij geplaatst op het JHK-spiritueel forum

Liefs Druce


Verwacht het onverwachte....................
:mrgreen:
Omhoog
 
Laatst bewerkt:

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Indrukwekkend en veel herkenning vanuit diverse perspectieven. :)
 

Druce

Admin
Medewerker
Administrator
Moderator
Forum lid
Klopt, maar wanneer je Heks, Druïde, Paganist bent kan je het niet ontkennen
 
U

User_1314

Gast
(...) Ik hoor het schreeuwen van Moeder Aarde en het milieu (...)
Heel mooi stuk, helaas voert bij mij het stukje dat ik hier citeer soms een beetje de boventoon. Het valt me dan zwaar om de goede en positieve dingen in het oog te houden, als je ziet wat Moeder Aarde dag in, dag uit moet doorstaan. Ik loop graag door het bos en andere natuur, voor zover we dat nog hebben, en gedachten dat het niet zo goed gaat met de natuur moet ik dan bewust even van me afzetten om die natuur te kunnen ervaren.
 
Bovenaan