Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Op de Noordzee bevonden zich vroeger van nature oesterbanken die een gebied van 20% van de Noordzee bestreken. Door o.a. visvangst met sleepnetten maar ook ziekte zijn deze geheel verdwenen en is de Noordzee nu één grote zandvlakte.
Natuurorganisaties maken zich er nu hard voor om dit tij te keren en gebruik te maken van de ondergrond bij windmolenparken die nu gebouwd worden. Tussen de windmolen bestaat een vaarverbod en hiervan kan gebruik gemaakt worden om de oesterbanken opnieuw zich, met wat hulp van de mens, opnieuw te laten ontwikkelen.
Ook zal er gebruik gemaakt worden van zogenaamde rif koepels (zie foto) die elders ook gebruikt worden om koraalriffen te helpen herstellen, waaraan oesters en andere schelpdieren zich kunnen hechten.
Met het terugkomen van de oesters zal dit tegelijkertijd een stimulans zijn voor diverse vissoorten om er terug te keren en bescherming te vinden tussen de oesters.
Met een beetje geluk en heel hard werken kan dan met een aantal jaren de 20% weer gehaald worden.
Er zijn nu al proeven gaande om het effect te meten. Wanneer dit goed uitpakt, dan kan dit direct met de bouwplannen van windmolenparken meegenomen worden zodat het een win-win situatie wordt.1114
 
Bovenaan