Een andere ontdekking rond kleuren

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Ik heb de afgelopen week in Photoshop een ontwerp gemaakt en het was best even zoeken om te kijken welke kleuren mij het meeste aanspraken bij het ontwerp. En soms vind je kleuren die je net even meer aanspreken dan een net andere nuance.

Nadat ik klaar was met het ontwerp en de gekozen kleuren, ik was heel erg tevreden over het geheel, begon ik mij aan de hand hiervan iets af te vragen. Zouden kleuren ook met je resoneren op een fijnere manier dan de chakra kleuren? Ik besloot aan de hand van de kleurcodes eens te kijken waar deze voor stonden.
De 6-cijferige kleuren verdeelde ik in groepjes van 3 en 2 en de kleuren die zowel cijfers als letters bevatten vertaalde ik eerst naar cijfers, waarbij "a" stond voor 1, "b" voor 2, enz. enz.
Ik ontdekte het volgende:

De code 851212 leverde het volgende op:
851: Blijf positief denken en affirmeren, want dat is de bron van grote verbeteringen in je financiële toestand.
212: Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachten om je leven in positieve zin te veranderen.
85: Je financiële toestand wordt gestaag beter. Blijf dankbaar en wees bereid met vreugde in je hart zowel te geven als te ontvangen.
12: Vertrouw erop dat er Spirit tot je spreekt door middel van gedachten, ideeën en inzichten die je helpen verbetering te brengen in je leven, of in het leven van anderen. Laat je leiden door positieve affirmaties.

De code f2d69f leverde het volgende op:
624: Je geloof in de liefde en macht van de engelen heeft hen in staat gesteld je te helpen, zowel in materieel als in spiritueel opzicht. Blijf in de engelen en in wonderen geloven!
696: Laat alle materiële zorgen los die je levenswerk zouden kunnen vertragen. Je goddelijke levensopdracht is heel belangrijk en er is nu veel behoefte aan. Concentreer je op je taak, en al je behoeften worden vervuld.
62: Heb vertrouwen in deze wereld. Blijf geloven dat de mensen in wezen goed zijn, ook als ze dat niet lijken. Wees ervan verzekerd dat het universum je in materieel opzicht steunt, nu en altijd.
46: De engelen willen je helpen bij je materiële behoeften, vooral wanneer dit verband houdt met je levensopdracht en je dierbaren. Ze kunnen je helpen met alles, klein of groot, wat jou en je dierbaren rust geeft. Vraag hun gewoon om hulp.
96: Ga je nu met hart en ziel wijden aan je goddelijke levensopdracht, en al je behoeften zullen vervuld en verwezenlijkt worden. Je bent er klaar voor en er is behoefte aan je levenswerk.

De code 868076 leverde het volgende op:
86: Geef materiële zorgen over aan Spirit, want de hemel werpt je nieuwe overvloed in de schoot. Zorg ervoor dat je de overvloedige gaven en zegeningen die op je pad komen, opmerkt en in ontvangst neemt.
80: De Schepper schenkt je grote overvloed, niet zozeer omdat Hij je wil belonen, als wel omdat die voortvloeit uit de goddelijke wet van oorzaak en gevolg. Omdat je met de hulp van het Licht hebt gewerkt aan het bevorderen van voorspoed, kan Het meer steun op je laten schijnen.
868: Je dankbaarheid en waardering voor de vele zegeningen in je leven brengen een magische energie op gang die een geweldige overvloed op je pad brengt.
(0)76: Je bent op de goede weg en er wordt nu en in de toekomst in je materiële behoeften voorzien. Geef alle aardse zorgen over aan de Spirit en sta open voor ontvangen.

Ik vond dit een boeiende ontdekking. Dus als je iets zou maken wat voor anderen is, dan zou je wellicht op deze manier aan hen deze boodschappen doorgeven?
 

Muriel

Bekend lid
Forum lid
Mooie nadenker... Ik denk als je iets voor een ander maakt met een bepaalde kleur, ik geloof ook dat kleuren bepaalde eigenschappen dragen, dat het aan de ander is hoe men de kleur toelaat of op zich in laat werken en of diegene uberhaupt aanvulling van die kleur nodig heeft.
Codes vind ik een nadenker. Aan de ene kant geloof ik wel dat energie zich samenvoegd, en het plaatje klopt. Maar de getallen komen van een medium, Doreen Virtue. En ik geloof dat als je verschillende mediums vraagt er ook verschillende betekenissen uit komen. Net waar ze op afgestemd zijn en met welke Gidsen ze werken. Ik geloof er wel in dat de Engelen waar zij veel over schrijft vaak een kleur tonen en voor een boodschap ofwel eigenschap staan. Dubbele getallen geloof ik ook zeker in op de klok. Maar de boodschappen die ze betekenen lees je soms verschillende dingen over. Dus probeer ik zoveel mogelijk van mijn gevoel uit te gaan. Wat denk ik dat het betekent?
 

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Ben ik het ook mee eens. In eerste instantie spreekt het je natuurlijk zelf aan en voor mij zou daarin dan de boodschap voor mij kunnen zitten en ik merk dan of hij bij mijn situatie past of niet. Maar ik bedoel eigenlijk ook te zeggen dat kleuren net als muziek een taal kunnen zijn die boodschappen overbrengen en de ontvanger ze als zodanig zou kunnen verstaan, zoals muziek tot de verbeelding spreekt of een kunstwerk dit ook kan doen. Ik denk zelfs dat dit in veel meer verpakt zit dan we denken. En dat zeg je eigenlijk ook in je tekst. Lekker complex weer hè? Ach .... hoort wel een beetje bij mij [a112.gif]
 

Muriel

Bekend lid
Forum lid
Ik heb wel kleurenkaarten die ik regelmatig gebruik. Daarin trek je ook vaak de kleur die je nodig hebt. Onbewust kiezen we zelf ook kleuren die we nodig hebben in kleding of zelfs fruit. Er bestaat niet voor niets kleurentherapie.
 

Saturnus

Bekend lid
Forum lid
Iedere kleur bestaat inderdaad uit een eigen cijvercode. Je bent op een interresant spoor terecht gekomen Pendel. Numerologie is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. In het oude griekse alfabet heeft iedere letter een bepaalde waarde. De letters en klanken verschillen met het westerse hedendaagse alfabet en zijn daarbij lastig te ontcijveren. Ik heb een kleur voor je ontcijferd om eens eenvoudig te beginnen. Rood R=100 + 0= 70 + 0=70 + d=4 = uitkomst. Rood = 244. Als ik hem zo goed uitgeschreven heb. Wat voor betekenis geef je aan 244 en kijk maar eens of het klopt bij de kleur rood.
 
Laatst bewerkt:

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
:D[toppie]

244 = De aartsengelen en engelen verbeteren je zelfbeeld, zodat je zult weten hoe machtig je bent. Geloof in jezelf en je vermogens, en vertrouw erop dat het leven goed is.

Het is wel zo dat de codes die ik gebruikte behoren bij een specifieke nuance in het hele rood-scala, de nuance er net naast kan natuurlijk net weer anders zijn. Maar de kleur rood die ik gebruikte sprak mij het meest aan (lees: voelde het prettigst bij mij).

851212 uit mijn voorbeeld is die rode kleur die mij het meest aansprak.
 

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
R = 18e letter in ons alfabet (1+8=9)
O = 15e letter in ons alfabet (1+5=6)
D = 4e letter uit ons alfabet
Uitkomst 9664

966 = Geef alle materiële zorgen over aan de spirit en ga voort op het goddelijke pad van je missie. Hou je gedachten op de hemel gericht, dan zal het materiële vanzelf goed komen.
4 = Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

Dat is de uitkomst als ik het rechtstreeks uit de tekst "rood" haal.
 

Saturnus

Bekend lid
Forum lid
De oude Chaldeeën, Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniers, grieken, hindoes en Israëlieten ontwikkelden allemaal hun eigen getallenstelsel en tot op de dag van vandaag word de nummerologie aangepast en verder uitgewerkt door verschillende deskundigen en verschillende culturen die de leerlingen van de numerologie hebben aanvaard. Dus wie weet help je zonder dat je het zelf mischien beseft mee aan de ontwikkeling van numerologie ;)
 

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Wie weet. Wel een mooi idee :).

De codes waarmee ik werkte waren de codes zoals die in alle grafische programma's voorkomen. Elke kleurnuance heeft een eigen code die uitwisselbaar is bij andere programma's.
 

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Ik zat zojuist een artikel te lezen van Nieuwetijdskinderen over de heilige geometrie (Kan heilige geometrie helpen je bewustzijn te ontwikkelen? | Nieuwetijdskind Magazine). Ik ben niet goed in wiskunde en weet van veel een klein beetje maar heb wel de vaardigheid om vormen op schaal neer te zetten zonder de formules daarvan te kennen en toch kloppen ze exact; ik kan niet onder het gevoel uit dat alles verband met elkaar houdt. Kleuren, klanken, vormen, symmetrie, enz.
Ik vond het vooral interessant en leerzaam hoe er de heilige geometrie werd uitgelegd en getoond in een video en dat alles verband houdt met Pi, het oneindige getal waar het hele universum op is gebaseerd. Zoals ik het begreep en beleefde was het dat alles, maar dan ook alles, te maken heeft het onvoorwaardelijke liefde. Het kwam binnen als zo logisch met mijn gevoel dat verder reikte dan de geometrische vormen en bracht mij in mijn gedachten ook naar deze topic over kleuren, maar ook naar muziek, klanken, chakra's en hun betekenis (terwijl ik ook hierover nog zoveel te leren heb). Alsof ik de connectie even mocht beleven.
Ik kan het niet goed onder woorden brengen of goed uitleggen maar ik voel in mijn binnenste gewoon dat alles met elkaar te maken heeft. Resoneert het met je, dan resoneert het met die liefde. Aan de hand daarvan snap ik nu ook waarom ik mij niet prettig voel wanneer dingen a-symmetrisch zijn en een noodzaak in mijzelf voel het te corrigeren naar symmetrisch bij tekeningen of dergelijke of in de lay-out van een document waar bijvoorbeeld ook het gekozen lettertype zo bepalend is. Althans zo verklaar ik het voor mijzelf.

"Vormen, patronen en visuele composities hebben het vermogen om onze ogen te verleiden en onze fantasie te fascineren. Of het nu meesterlijke kunstwerken zijn of in de natuur voorkomt, deze biologering kan zo emotioneel beroerend en ontzagwekkend zijn, dat men het van nature verbindt met transcendentie, het bovennatuurlijke of het spirituele. Aan de basis van deze patronen liggen verhoudingen die kunnen worden gemeten, genummerd, nagebootst en gedefinieerd. Dit wiskundige en esoterische domein van onderzoek en observatie staat bekend als heilige geometrie en zal je verlichten, mystificeren en je uitnodigen om anders naar de wereld te kijken."

Wat heeft dit nu te maken met de topic die ik hier ben begonnen? Die beleving, die resonantie met specifieke nuances binnen kleuren hebben volgens mij ook alles te maken met deze hogere frequenties en de verbondenheid met het leven en het goddelijke. Ook de geometrie en de gouden ratio is terug te vinden in kleuren en numerologie. Mijn beleving is: resoneert het niet met je, dan wijkt het af van wat je voor jezelf nodig hebt om de goddelijke liefde ten volle te ervaren en je ermee te verbinden.

"Spiritualiteit en de heilige geometrie

Hogere frequenties van energie en bewustzijn worden door middel van heilige geometrie uitgezonden. De heilige geometrie onthult de wiskundige of abstracte patronen die de basis vormen voor wat we zien in de fysieke wereld. Hoe kunnen we dit verbinden met onze persoonlijke reis van het integreren van wetenschap en spiritualiteit? Onze interne overtuigingen creëren patronen die langzaam naar buiten ons golven en zich manifesteren in fysieke ervaringen. Het onzichtbare geeft vorm aan het zichtbare. Heilige geometrie is een visualisatie en metafoor van de verbondenheid van al het leven, het raakvlak tussen abstractie en de fysieke realiteit. Als we de wiskundige formules, de verhoudingen, veranderen, dan veranderen we ook de fysieke vormen. Dat vormt de leer van vele mystici."

De hieronder getoonde video geeft een prachtige weergave. De inleiding duurt even maar dan wordt tezamen met de Engelstalige uitleg heel veel duidelijk. De video werkt in mijn beleving zelfs meditatief.

 
Laatst bewerkt:

Muriel

Bekend lid
Forum lid
Mooi filmpje. Ik heb in eerdere periodes veel met Janosh gedaan. Bezocht dingen van hem en heb er veel kaarten van.
Ook heb ik me nog een periode met the template bezig gehouden.
 

Rainbow

Bekend lid
Forum lid
Ja ik verbaas me ook iedere keer weer in hoeverre numerologie weer terug komt in de astrologie bijvoorbeeld.
Ik ben pas geleden oorbellen kwijtgeraakt met een bepaalde vorm, nooit over nagedacht die vorm, ik vond het gewoon mooi. Maar ik mis ze nu echt, elke andere oorbel is gewoon niet te vergelijken. Heeft gewoon niet de juiste vorm.
 

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Nog enige hoop erop dat je ze kunt terugvinden? Twee tegelijk verlies je niet. Herinner je je nog wanneer en waar je ze kwijtraakte? Ga dan eens terug naar die locatie en wie weet gaat je een licht op.
 

Rainbow

Bekend lid
Forum lid
Mm hoop het zeker maar heb overal al gezocht. Ik ben een paar keer uit logeren geweest maar heb alle toilettassen doorzocht. Heb zelfs de stofzuiger overhoop gehaald. Ik ben bang dat de kat ermee aan de haal is gegaan.
 

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Ik ben bang dat de kat ermee aan de haal is gegaan.
Met alle twee?

Soms is iets ook weg met een achterliggende reden. Misschien dat het toen niet het juiste moment voor je was om wat het misschien met je deed. Zomaar een gedachte. Met wat ik vandaag lees denk ik dan aan die overprikkeling. En als de tijd rijp is komen dingen ook weer op je pad.
 

Rainbow

Bekend lid
Forum lid
Ze begint altijd op die oorbellen te kauwen zodra ze ze te pakken krijgt. Ik ben afgelopen zaterdag weggeweest en heb toen bij uitzondering andere oorbellen ingehad. Ik doe ze vaak 's avonds al uit als ik op de bank ga liggen en leg ze dan vaak op de tafel daar. Als ik naar bed ga neem ik ze mee naar de badkamer. Soms vergeet ik dat weleens en dan weet ik ze de volgende ochtend alsnog te vinden. Ergens in het tapijt. Maar nu was ik het weekend weg, en toen ik terug kwam heb ik gestofzogen...

Maar ik hoop dat je gelijk hebt, dat ik ze beide nog terug vind. Heb echt de neiging om ze gewoon opnieuw aan te schaffen. Maar het geld groeit bij mij ook niet op mijn rug. Ik moet het nu loslaten van mezelf.

Die oorbellen voelden heel goed.... :confused:
 

Pendel

moderator
Medewerker
Moderator
Forum lid
Ik hoop echt voor je dat je ze terugvindt. Wie weet, onder de koelkast, wasmachine of fornuis, onder je bed, in een kleine ruimte waar je niet snel kijkt. Ik ken het hoor, die kleuters van mij zijn nu wat groter, maar in het eerste jaar kwam Ayla (de jonge blonde schoonheid) zelfs met gietijzeren gordijnsteunen in haar bek naar beneden, en even later ging ze er met een schroevendraaier vandoor. Ik dacht steeds, wat hoor ik toch op die trap?Pennen ben ik ook kwijt en blijven onvindbaar.
 

Rainbow

Bekend lid
Forum lid
Ja het is wat met ze, die van mij laat alles met rust behalve mijn oorbellen. Wel jammer, had liever gehad dat ze er met de schroevendraaier vandoor ging [a112.gif]
 
Bovenaan Onderaan