gouwepeer

Admin
Medewerker
Administrator
Moderator
Forum lid
Mogelijk zijn er veel koolmezen bezweken door het binnen krijgen van gif via rupsen van de buxusmot.

Volgens onderstaand krantenartikel op BNDeStem.nl is dit nog niet bewezen:

'Moeilijk hard te maken of aantal dode koolmezen toeneemt door bespoten buxusmot'

TILBURG - Vogelbescherming Nederland vermoedt dat de toenemende sterfte onder koolmezen wordt veroorzaakt door de insecticiden die op buxusplanten worden gespoten. Uit die planten halen de mezen (de bespoten) rupsen, die als voedsel dienen. En zo nemen de mezen het rupsengif in.



Boswachter Frans Kapteijns begrijpt best dat mensen allerlei bestrijdingsproducten van stal halen om de buxusrupsen te bestrijden. Maar zij werken daarmee indirect een toenemende vogelsterfte in de hand. "Alleen is het lastig hard te maken of het aantal dode koolmezen hierdoor toeneemt. Duidelijk is wel dat hoe kleiner de vogel is, hoe meer last die van die insecticiden heeft."

Zelf pakt hij het anders aan. Als bezitter van een grote buxushaag en vier kleine haagjes, besloot Kapteijns de rupsen er met vrouwlief handmatig uit te halen. "We hebben er in totaal wel 2200 verwijderd. Op die manier is het beter voor de natuur en op sociaal gebied is het nog best leuk ook", merkt hij enthousiast op.

Jeroen Soontïens van Tuincentrum Soontiëns in Eindhoven beaamt Kapteijns woorden. "Ik heb vernomen dat kauwen en kraaien het eten van bespoten rupsen beter kunnen hebben dan kleine vogels. Aan de gewasbescherming is de laatste jaren weinig veranderd, dus is het lastig te zeggen of de toename van de dode mezen daar iets mee van doen heeft."

Van horen zeggen

Dave van den Berg, voorzitter van Vogelvereniging Hart van Brabant uit Tilburg, heeft 'van horen zeggen' dat de gewasbestrijding aanleiding tot de vogelsterfte is. "Ik was onlangs in de tuin bij Joannes Zwijsen en de huismeester aldaar wees mij tientallen buxushagen aan. Wij zagen dat daar amper rupsen in zaten, dat was nieuw voor mij. Ik was er door verrast."

Gevoelsmatig neemt het aantal insecten volgens de Oisterwijkse boswachter af. "Neem de huis- en gierzwaluwen: het aantal neemt met de jaren af. Dat zijn echter insecteneters, dus dat hangt zeker samen met het aantal insecten dat rond krioelt", legt hij uit.

Verder is het volgens Kapteijns anno 2018 niets anders dan anders. "Als je zelf je buxus goed verzorgt, neemt het aantal rupsen in de plant af. En het spuiten van gewasmiddelen blijft een simpele manier om de insecten te bestrijden." Om nog af te sluiten met een tuintip: "Verdun groene zeep en azijn met water en bestrijdt daarmee de insecten in je buxushagen. Dat is ecologisch verantwoord!"
 
Bovenaan