gouwepeer

Admin
Medewerker
DNS staat voor Domain Name System, in het Nederlands vertaald als Domeinnaamsysteem. Het is een hiërarchisch gedecentraliseerd benamingssysteem voor computers, services of enige bron die verbonden is met het internet of een privénetwerk. DNS vertaalt domeinnamen (zoals voorbeeld.nl) naar IP-adressen (zoals 192.0.2.1), die computers gebruiken om elkaar te identificeren op het netwerk.
DNS werkt als een telefoonboek voor het internet. Wanneer je een domeinnaam invoert in je webbrowser, zoals www.voorbeeld.nl, stuurt je computer een verzoek naar een DNS-server om die domeinnaam te vertalen naar het overeenkomstige IP-adres. Zodra het IP-adres is verkregen, kan je computer vervolgens verbinding maken met de server die de website host.
DNS handelt ook andere soorten vragen af, zoals het terugvertalen van IP-adressen naar domeinnamen (omgekeerde DNS-opzoeking), het vinden van mailservers voor het verzenden van e-mail (MX-records) en meer. DNS werkt via een gedistribueerd netwerk van servers wereldwijd, wat zorgt voor een efficiënte en betrouwbare vertaling van domeinnamen naar IP-adressen.
Note: bovenstaande tekst komt van #ChatGPT

Voor wie een domeinnaam registreert en bij een andere hoster een webhost pakket heeft zijn de DNS instellingen een handige tool om het domein met het gewenste pakket te koppelen. Hiervoor zijn er meerdere records:
  • A-record
  • AAAA-record
  • CNAME-record
  • TXT-record
  • NS-record
Onderstaande uitleg komt van Antagonist:

A-record​


Een A-record, ook wel ‘Address record’ is het meest voorkomende en simpelste type DNS-record. Vaak gebruikt als schoolvoorbeeld van DNS. Een A-record zet een domeinnaam om in een IP-adres en heeft de vorm:

Code:
antagonist.nl. A 195.211.73.208

AAAA-record​


Een AAAA-record is het jongere broertje van het A-record. Dit recordtype vervult dezelfde functie, maar dan voor IPv6-adressen in plaats van IPv4-adressen. Een AAAA-record heeft bijvoorbeeld de vorm:

Code:
antagonist.nl. AAAA 2a03:3c00:a001:7005::1

CNAME-record​


Een CNAME-record of ‘Canonical Name record’ geeft aan dat een naam een alias is voor een andere naam. Als iemand het adres waarvoor de CNAME is ingesteld opvraagt in de DNS, dan krijgt deze als antwoord de doelnaam terug. Vervolgens is er een tweede DNS-aanvraag nodig om die te herleiden tot een IP. Een interessante restrictie is dat een CNAME-record alleen ingesteld kan worden voor een subdomein. Dit kan dus wel voor www.antagonist.nl, maar niet voor antagonist.nl. Een voorbeeld:

Code:
www.antagonist.nl. CNAME antagonist.nl.

TXT-record​


Een TXT-record, ofwel een ‘Text record’, wordt gebruikt om tekst in een DNS-zone op te nemen. Dit record-type kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor verificatie-doeleinden, zoals om het eigendom van een domein aan te tonen bij registratie. Daarnaast wordt het TXT-record gebruikt voor ‘officieuze’ DNS-records, zoals bijvoorbeeld een SPF-record, die geen eigen DNS-recordtype heeft. Een voorbeeld van een TXT-record (met SPF-data) is bijvoorbeeld:

Code:
antagonist.nl. TXT "v=spf1 a mx a:mail.antagonist.nl
a:mijn.antagonist.nl a:support.antagonist.nl
include:cmail1.com include:_spf.google.com
include:amazonses.com ip4:93.180.69.11 ip4:93.180.69.12 ip4:93.180.69.13
include:utility.openprovider.nl ?all"

NS-record​


Het NS-record of ‘Nameserver record’ wordt gebruikt om aan te duiden welke nameservers ‘Authoritative’ zijn voor de domeinnaam. Anders gezegd, in deze records staat welke nameservers ‘de baas’ zijn over de inhoud van de DNS-zone voor een domein. Dit is belangrijk, omdat DNS een gedistribueerd systeem is. Meer hierover bespreken we bij het volgende punt.


De overige record-types worden minder vaak gebruikt of gewijzigd. Informatie hierover kun je terugvinden in dit Wikipedia-artikel.
 

gouwepeer

Admin
Medewerker
Bij het via DNS doorverwijzen van een domeinnaam geregistreerd bij hoster 1 naar een webhosting pakket van hoster 2 zijn de volgende zaken belangrijk:
  • het invullen van de DNS gegevens van hoster 2 in de instellingen van hoster 1
  • het aanmaken van een domein in het domeinbeheer van hoster 2
In het geval van dit forum staat het domein momenteel bij site.nl geregistreerd en staat het forum zelf op een hostingpakket van Antagonist.
In "Domeinbeheer" kan een domein worden toegevoegd aan het pakket. Dit domein moet hetzelfde zijn als de domeinnaam welke bij hoster 1 staat geregistreerd. Via het DNS word namelijk alleen naar de hoster verwezen, waarna het domein in het juiste pakket zal worden gezocht.
Een screenshot van mijn domeinbeheer in Antagonist:
AntagonistDirectAdminDomeinbeheer.png


In mijn dashboard op site.nl heb ik de DNS gegevens van Antagonist ingevuld zodat het domein van hoster 1 met het pakket van hoster 2 is verbonden.