DMT en de pijnappelklier de,deurweg naar het paranormale.

  • Topicstarter Anonymous
  • Startdatum
  • Tagged users Geen
A

Anonymous

Guest
Ik heb een artikel gevonden over DMT en de pijnappelklier.De pijnappelklier werd in vele culturen beschouwd als de deurweg naar de andere wereld.Bij bijna dood ervaringen lijken de ervaringen zo erg op elkaar dat van toeval geen sprake kan zijn.En wanneeer je het stofje DiMethylTryptamine tot je neem t maak je een soortgelijke ervaring mee.Je ziet eerst de meest fantastische kleuren en geometrische vormen,daarna ga je door een tunnel en kom je in contact met entiteiten en tijd en ruimte lijken niet te bestaan.


Bewustzijns verandering.

Recent onderzoek lijkt erop te wijzen dat een natuurlijke psychedelische stof in het menselijk lichaam de sleutel is tot paranormale begaafdheid.

Trevor MacInnes zat rustig in zijn appartement in New York toen hij merkte dat hij naar een andere dimensie werd getransporteerd. "Ik liep naar iets dat leek op het landingsplatform van een ruimteschip. Ik voelde minstens twee entiteiten, aan iedere kant één, die me naar het platform toe leidden. Plotseling werd ik me bewust van nog veel meer wezens binnen in het ruimtestation. Ze liepen op twee benen en waren ongeveer even groot als mensen."

"Eerst dacht ik dat het robots waren- androíde schepsels- omdat ze leken op een kruising van poppen voor botsproeven en de troepen van het Empire uit Star Wars. Maar het waren levende wezens, geen robots. Ze deden een of ander technisch routine-klusje en letten niet op mij."

"Ook voelde ik de aanwezigheid om me heen van iets ongelooflijk krachtigs. Het was niet angstaanjagend, maar het stelde me ook niet gerust. Het was er gewoon. En toen begon een hele troep kleine, kabouterachtige wezentjes te spelen met voorwerpen die leken op een combinatie van kristallen en machines."

Een andere werkelijkheid.Men zou Trevors verhaal makkelijk als een klassiek geval van ontvoering door ufo's kunnen zien. Maar, zoals de vrienden die tijdens zijn "trip" bij hem zaten, kunnen bevestigen, had Trevor helemaal geen fysieke ontmoeting met een buitenaards ruimteschip. Hij had net een "piek-ervaring" gehad, of een verregaande vorm van bewustzijnsverandering, veroorzaakt door het krachtige tryptamine-hallucinogeen NN-Dimethyl-tryptamine (DMT).

Trevors ervaring staat niet op zichzelf. Duizenden gebruikers van psychedelische drugs hebben met DMT geëxperimenteerd, en er zijn veel verhalen over "ontmoetingen" met een heel scala aan mystieke of merkwaardige wezens, waaronder buitenaardsen, geesten, engelen, goden, en zelfs de Bron van de Schepping. Sommigen hebben bijna-dood-ervaringen beschreven waarbij de aanvankelijke angst voor de dood langzamerhand plaats maakt voor een verregaand gevoel van spirituele verlichting. Voor veel mensen hebben zulke ervaringen dan ook blijvende gevolgen, waardoor soms hun hele leven is veranderd. Er is geen twijfel aan dat DMT een krachtige psychedelische drug is, maar wat nog opmerkelijker is, is dat hij van nature in het menselijk lichaam voorkomt.

Psychedelische planten.Recent onderzoek lijkt erop te wijzen dat een klein onderdeel van de hersens, de pijnappelklier, verantwoordelijk is voor een ingewikkelde chemische kettingreactie die leidt tot de aanmaak van tryptamine-hallucinogenen. Deze stoffen houden verband met ongewone bewustzijnstoestanden en men denkt dat ze de beelden veroorzaken waar onze dromen door zijn gevormd.

DMT is ook één van de chemische basiscomponenten van de plantaardige hallucinogenen die door stammen in Noord- en Zuid-Amerika worden gebruikt, zoals ayahuasca en paddestoelen met psilocybine.


Ayahuasca is de belangrijkste drug van de Amazone-Indianen, en wordt in aftreksels en snuifpoeder gebruikt, op basis van de klimplant Banisteriopsis caapi. Hij heeft ook een heleboel andere namen, zoals caapi en yagé (of yajé). Banisteriopsis bevat zelf geen DMT, en de visioenen die deze plant op zichzelf te weeg brengt, zijn meestal dofblauw of grijs. Er moeten bepaalde planten die DMT bevatten aan worden toegevoegd.Dan worden er fellere kleuren gezien en is het hallucinogene effect veel sterker. Aan een brouwsel van ayahuasca kunnen meerdere planten zijn toegevoegd, en het is door ontelbare generaties Indianen gebruikt voor inwijdingsplechtigheden en om spirituele kennis te verkrijgen. De drug wordt ook gebruikt bij waarzeggen en voorspellen, waartoe ook het reizen in de geest naar afgelegen gebieden behoort, om te zien hoe de gebeurtenissen zich daar ontvouwen. Dit gebeurt in de vorm van een vogel of dier. Veel mensen die ayahuasca hebben gebruikt, waaronder de antropoloog Kenneth Kensinger, hebben deze helderziende gaven ook ervaren.

Tijdens een ayahuasca-sessie met de Cashinahua, een afgelegen stam in Peru, die de hele nacht duurde, vertelden zes van de negen Indianen die meededen, dat zij de dood van zijn chai "de vader van zijn moeder", hadden gezien. Dit visioen vond plaats twee dagen voordat de antropoloog via zijn radiozender bericht kreeg van de dood van de oude man.


(Teonanacatl - God’s flesh)

Behalve ayahuasca gebruikten de Indianen in veel streken van Amerika ook "heilige" of "magische" paddestoelen als rituele hallucinogenen. Dit gebruik, dat misschien wel teruggaat tot 1.000 v. Chr., werd voor het eerst beschreven door de Spaanse priester Bernardo Sahagún, in de tweede helft van de 16e eeuw. Volgens hem noemden de Azteken de heilige paddestoelen teonanacatl, "vlees van de goden".

Magische paddestoelen.In de jaren "30 vonden etnobotanisten aanwijzingen dat er onder de Mexicaanse Indianen nog paddestoelen-rituelen bestonden. Dit werd in 1953 bevestigd door Gordon Wasson, een gepensioneerd bankier en amateur-mycoloog (paddestoelenkenner).


(Linker foto: Gordon Wasson. Rechter foto: Allan Richardson)

Wasson en de fotograaf Allan Richardson zijn, voor zover bekend, de eerste niet-Indianen die mee hebben gedaan aan een paddestoelen-ritueel. Nadat hij een paar stukjes van een hallucinogene paddestoel had gegeten voelde Wasson hoe hij uit zijn lichaam zweefde, terwijl Richardson visioenen had van een kamer in Mexico-stad die hij fysiek pas twee weken later zou betreden. Het was opvallend dat zijn voorspellende visioen zeer gedetailleerd was en klopte, tot aan een schilderij dat hij aan de muur "had gezien".

Hoewel de paddestoelen een vorm van DMT bevatten, werken ze slechts langzaam en zijn de gevolgen langduriger, terwijl pure DMT een hallucinogeen is met een dramatisch snelle werking. Bij DMT vindt de overgang naar een trance binnen enkele seconden plaats. Hoewel de effecten al na vijftien minuten zijn verdwenen veroorzaakt het de vreemdste en krachtigste vorm van bewijstzijns-verandering van alle drugs.

Een niet-fysieke realiteit.

Het is al intrigerend genoeg dat DMT van nature wordt geproduceerd in de hersenen van mensen en andere zoogdieren, en dat het de neiging heeft buitenzintuiglijke waarneming en uittredingen te bevorderen. Maar wat het nog fascinerender maakt is het gevoel dat gebruikers krijgen, dat zij buitenaardse intelligenties ontmoeten.


(Terence McKenna)

Een psychedelica-expert, Terence McKenna zegt in zijn boek The Archaic Revival dat "je in een DMT- trance entiteiten ontmoet". Hij noemt deze wezens "tryptamine-mannetjes", die volgens hem "afspiegelingen zijn van een daarvóór verborgen en plotseling autonoom gedeelte van onze eigen psyche". Na zijn eerste DMT-ervaring was McKenna geschokt door het gevoel dat er "in het hier en nu, één quanta verder, een heel universum met actieve intelligentie voortdendert, dat het menselijke voorbij, hyperdimensionaal en volkomen buitenaards is".

Het gevoel contact te hebben met buitenaardse entiteiten is niet zo maar een subjectieve ervaring van een of twee experimenterende tijdgenoten. In het verleden aten Haítianen zaden van Piptadenia Peregrina om met hun goden te communiceren. Vandaag de dag heeft de DMT-onderzoeker Peter Meyer geopperd dat "het fenomeen van ogenschijnlijk buitenaards contact zo indrukwekkend is [tijdens een DMT-sessie] dat de zaak grondig moet worden onderzocht".

Nieuw onderzoek.


(Dr. Rick Strassman)

Onderzoek naar hallucinogenen is twee decennia lang gedwarsboomd door wettelijke en politieke beperkingen op het gebruik van alle psychedelica. Maar in de jaren "90 is er een doorbraak gekomen, nu de Amerikaans regering toestemming heeft gegeven om voor een aantal hallucinogenen onderzoeksprogramma's op te zetten. Eén hiervan betreft een driejarig onderzoek naar de effecten van DMT, dat wordt verricht door de psychiater dr. Rick Strassman van de Universiteit van Nieuw-Mexico. Hij wil er uiteindelijk achter komen waarom het menselijk lichaam DMT produceert. "Veel proefpersonen meenden dat er tijdens de hallucinatoire episode een andere intelligentie aanwezig was", zei Strassman toen hij resultaten van zijn onderzoeksprogramma bekeek.

Er zijn veel verklaringen voor deze tryptamine-entiteiten gegeven. Fascinerend is de gedachte dat zij misschien interdimensionale wezens (of intelligenties) zijn, tijdreizigers of lichaamloze geesten die alleen met mensen kunnen communiceren via een bewustzijnsfrequentie die tryptamine-drugs bereikbaar maken. Is dit de reden waarom het lichaam zulke stoffen van nature produceert?

Mystieke visioenen.Dr. Strassman heeft een andere benadering. Hij ziet parallellen met de visioenen van goddelijke wezens die voorkomen in de ervaring van "verlichting" in veel religieuze en mystieke tradities. Hij gelooft dat er belangrijke implicaties zijn voor ons begrip van bewustzijn en niet-materiële werelden. Strassman vermoedt ook dat een combinatie van psychedelische en religieuze praktijken ons leven op ieder niveau kan verrijken.


(Dr. Charles Grob)

Strassmans ideeën worden gestaafd door de bevindingen van dr. Charles Grob van de Universiteit van Californië in Los Angeles. Begin jaren "90 bestudeerde hij op verzoek van de Braziliaanse regering de gewoonten van de Union de Vegetal en van de Stanto Daime, twee op het christendom gebaseerde kerkgenootschappen in stedelijk Brazilië. De leden krijgen wat ayahuasca toegediend als onderdeel van het wekelijkse sacrament, en de drug veroorzaakt visioenen van de goden waar ze in geloven: de "Goden van het Woud". Dr. Grob ontdekte dat de drug geen sporen van vergiftiging achterlaat of de hersenen aantast, en dat langdurig gebruik mensen beter leek te doen functioneren. Het resultaat van het onderzoek was dat Brazilië het rituele gebruik van ayahuasca in 1992 legaliseerde.

De aard van de werkelijkheid.

Met al dit nieuwe onderzoek naar DMT en andere drugs die bewustzijnsverandering veroorzaken, kunnen we misschien het geheim oplossen van hemelse wezens, paranormale ervaringen en veel andere mysteries van de geest.

Bron (NL): http://www.kronosworld.nl/DMT.htm
Paddenstoelen ritueel Waason (ENG): Seeking the Magic Mushroom
De geschiedenis van de magic mushroom (NL):Mushplanet
De geschiedenis van de magic mushroom (ENG): Magic Mushrooms
Terrence McKenna (ENG): Terrence MCKenna Land
Dr, Rick Strassman Boek (ENG): DMT: The Spirit Molecule
Dr. Charles Grob (ENG): Matrixmasters


Extra informatie...

Dimethyltryptamine, afgekort als DMT. Deze stof komt niet alleen in bepaalde planten en paddestoelen voor, maar wordt ook in zeer kleine hoeveelheden in onze hersenen (de pijnappelklier) geproduceerd, vooral wanneer we dromen.

Op de 49e dag van de zwangerschap ontwikkelt zich in de foetus de pijnappelklier en wordt er een grote hoeveelheid DMT geproduceerd, waardoor de theorie is ontstaan dat op die dag de ziel het lichaam binnengaat, en we vanaf die dag dus pas kunnen gaan spreken van een embryo, een levend wezen

Het is opvallend dat in de Christelijke traditie precies 49 dagen na Pasen (denk aan de symboliek van het ei: bevruchting) de neerdaling van de Heilige Geest wordt gevierd: Pinksteren (en precies 9 maanden na Pasen wordt het kind geboren: Kerstmis)

Ook tijdens bijna-dood-ervaringen schijnt de pijnappelklier grote hoeveelheden DMT af te scheiden (Rick Strassman, DMT: The Spirit Molecule, A Doctor's Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and Mystical Experiences).

Daarom heerst ook de opvatting dat DMT een sleutelrol speelt in de overgang tussen leven en dood: het leven begint tijdens een entheogene toestand, we herstellen ons in een milde entheogene toestand (de slaap) en als we sterven gaat dat eveneens via een entheogene ervaring (denk aan de beschrijvingen van mensen die een bijna-dood-ervaring vertellen: een reis door een tunnel van licht, een ervaring van grote persoonlijke betekenis, niet zelden met diepe impact op het verdere verloop van iemands leven).

Er zijn ook aanwijzingen dat DMT gerelateerd is aan helderziendheid en paranormale vermogens. DMT is dus een zeer bijzondere biomolecule, waarvan de werking waarschijnlijk altijd een raadsel zal blijven. Het lijkt te werken als een soort decoder, waardoor ons zenuwstelsel afgestemd raakt op andere frequenties. Pure DMT kan gerookt worden, waardoor een trip volgt die in visueel opzicht de effecten van LSD voorbijgaat, maar die slechts 10 tot 20 minuten duurt.

Daarna is de stof niet meer in bloed of urine te vinden, en men zou gewoon verder kunnen gaan met studie of werk. DMT is uniek, omdat het de enige hallucinogeen (natuurlijk of gesynthetiseerd) is die volkomen lichaamseigen is.

De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven om voor een aantal hallucinogenen onderzoeksprogramma's op te zetten. Eén hiervan betreft een driejarig onderzoek naar de effecten van DMT, dat werd verricht door de psychiater dr. Rick Strassman van de Universiteit van Nieuw-Mexico. Hij wilde er achter komen waarom het menselijk lichaam DMT produceert. "Veel proefpersonen meenden dat er tijdens de hallucinatoire episode een andere intelligentie aanwezig was", zei Strassman toen hij de resultaten van zijn onderzoeksprogramma bekeek. Er zijn veel verklaringen voor deze tryptamine-entiteiten gegeven. Fascinerend is de gedachte dat zij misschien interdimensionale wezens (of intelligenties) zijn, tijdreizigers of lichaamloze geesten die alleen met mensen kunnen communiceren via een bewustzijnsfrequentie die tryptamine-drugs bereikbaar maken. Is dit de reden waarom het lichaam zulke stoffen van nature produceert?

Dr. Strassman heeft een andere benadering. Hij ziet parallellen met de visioenen van goddelijke wezens die voorkomen in de ervaring van "verlichting" in veel religieuze en mystieke tradities. Hij gelooft dat er belangrijke implicaties zijn voor ons begrip van bewustzijn en niet-materiële werelden. Strassman vermoedt ook dat een combinatie van psychedelische en religieuze praktijken ons leven op ieder niveau kan verrijken.


Wat vinden jullie hiervan?Kan dit middel de sleutel zijn tot de andere zijde?Het word losgelaten bij de dood en bij de geboorte en het zit in het midden van ons brein.Het lijkt mij enorm belangrijk om te onderzoeken,en het kan wetenschap en spiritualiteit nu eindelijk verbinden
 
A

Anonymous

Guest
Ik had al eens wat gelezen over DMT. Het indianen gedeelte in het bovenstaande verhaal is wel nieuw voor mij.

ik vind het moeilijk. Mijn eerste ingeving is, dat je drugs en spiritualiteit niet moet mengen.

Aan de andere kant lees ik dan over een Alex Crowley ( ik hoop dat ik het goed spel )
die zijn gave ? losgemaakt heeft met een overdosis LSD.

En wat mij vooral opvalt in het bovenstaande verhaal, is dat hij door die drugs een visioen kreeg, wat dus wel uitkwam.

Maar dat komt misschien ook wel omdat ik van de week ook een visioen had, wat uitkwam.
Zonder drugs overigens.
 
A

Anonymous

Guest
Ik heb overigens ook gelezen dat weed, de stof waar je high van word, lijkt op stoffen die het lichaam zelf aan maakt, en daardoor het zelfde effect als die stoffen veroorzaakt.

Bron http://www.cannabisonderzoek.nl/

Cannabis en hersenfuncties

Hier kunt u meer lezen over het lichaamseigen cannabis systeem in de hersenen en hoe cannabis daarop werkt.
Het lichaamseigen cannabis systeem

Cannabisreceptoren en endocannabinoíden, bouwstoffen aangemaakt door het lichaam die zich binden aan deze receptoren, vormen samen het endocannabinoíde systeem. Dit systeem is van groot belang voor het normaal functioneren van het lichaam en is evolutionair gezien miljoenen jaren oud. Het is aangetroffen in zoogdieren, vissen, zee-egels en weekdieren. Het endocannabinoíde systeem blijkt betrokken te zijn bij de regulatie van veel fysiologische systemen in ons lichaam, waaronder pijn(drempels), hongergevoel, geheugen, bloeddruk en beweging. Het mechanisme van de werking van de cannabinoíden die zich binden aan de cannabisreceptoren is het beste onderzocht voor THC (delta9-tetrahydrocannabinol), de belangrijkste werkzame stof van de cannabisplant.
THC werkt als een cannabis-agonist, wat betekent dat de cannabinoíde receptoren geactiveerd worden door THC, in tegenstelling tot een antagonist, dat is een stof die de werking van de receptoren blokkeert. Het beínvloeden van het endocannabinoíde systeem door externe stoffen die het systeem stimuleren of juist remmen, heeft mogelijk diverse therapeutische toepassingen. Momenteel worden cannabis extracten of cannabis verwante stoffen al als medicijn gebruikt in de behandeling van misselijkheid en als eetlust opwekkend middel bij verzwakte patiënten, of als middel om chronische pijn en spasticiteit te bestrijden, bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose (MS).
 
A

Anonymous

Guest
jamathi zei:
Ik had al eens wat gelezen over DMT. Het indianen gedeelte in het bovenstaande verhaal is wel nieuw voor mij.

ik vind het moeilijk. Mijn eerste ingeving is, dat je drugs en spiritualiteit niet moet mengen.

Aan de andere kant lees ik dan over een Alex Crowley ( ik hoop dat ik het goed spel )
die zijn gave ? losgemaakt heeft met een overdosis LSD.

En wat mij vooral opvalt in het bovenstaande verhaal, is dat hij door die drugs een visioen kreeg, wat dus wel uitkwam.

Maar dat komt misschien ook wel omdat ik van de week ook een visioen had, wat uitkwam.
Zonder drugs overigens.
Psychedelische drugs zijn weldegelijk verbonden met spiritualiteit.Geen speed of xtc.Maar paddestoelen ,cactussen bepaalde planten in zuid-amerika.Deze worden al eeuwenlang door sjamanen gebruikt om tot de geesten wereld toe te treden.En DMT zit in het midden van ons brein.Dit is wat ik ontzettend intressant vind.Het wrd elke nacht bij onze dromen losgelaten en alle ervaringen van mensen die DMT gebruikten zijn bijna hetzelfde,iets wat bij geen enkele andere entheogeen het geval is.Je gaat door een tunnel ,je komt in een wereld waar je andere entiteiten zite en waarmee je communiceert.En dan(zoveel als ik ervan gelezen heb hoor :razz: )Komt een lichtwezen op je af en vult je met liefde.Als je al deze karakteristieken bij elkaar optelt+het feit dat het in het midden van ons brein zit laat mij denken dat het van groot belang is voor ons spiritueel bewustzijn. :)
 

Wijzevrouw

Bekend lid
Forum lid
mescalito zei:
Ik heb een artikel gevonden over DMT en de pijnappelklier.De pijnappelklier werd in vele culturen beschouwd als de deurweg naar de andere wereld.Bij bijna dood ervaringen lijken de ervaringen zo erg op elkaar dat van toeval geen sprake kan zijn.En wanneeer je het stofje DiMethylTryptamine tot je neem t maak je een soortgelijke ervaring mee.Je ziet eerst de meest fantastische kleuren en geometrische vormen,daarna ga je door een tunnel en kom je in contact met entiteiten en tijd en ruimte lijken niet te bestaan.
Als je het aan mij vraagt dan is iedere drug een bewustzijn-verruimende stof, die een halucinerende werking kan hebben. Daarmee kom je nog niet in aanraking met de geestenwereld, ofwel de andere dimensie. Ik geloof ook niet dat je er paranormale talenten van krijgt. Ik ben er wel van overtuigt dat de pijnappelklier een belangrijke rol speelt, vandaar de hype van tegenwoordig: de pijnappelklier activatie.

Het is niet zo dat de toegang tot die andere dimensie met fantastische kleuren ingeleid wordt, of dat je altijd door een tunnel zou moeten gaan. Ik ben nog nooit door een tunnel gegaan en kom bijna iedere dag in die andere dimensie, zonder drugs, zonder kleuren of tunnels en gewoon met mijn volle bewustzijn.
 
A

Anonymous

Guest
Ik heb zelf alleen ervaring met weed.
Daar ga je in principe geen dingen van zien.

Het kan wel je intuítie bevorderen, maar ook je helder inzicht beperken.

En vraag me dus af, als ik drugs gebruik om in contact te komen, hoe weet ik dan, of de drugs de boodschap of het begrip van de boodschap niet vervormen.

En dan ga ik er maar even van uit dat het kan.

Edit het hele pijnappel klier gebeuren vind ik erg interessant.

Komen daar de dromen en paranormale gaven vandaan?

En als ze het over frequenties hebben, dan denk ik weer aan het ons omvattende veld.
 
A

Anonymous

Guest
Naja zeg...

Heel stuk en mijn inzichten hierover neergezet. Foutje bij het opslaan. :shock:
Maar goed. Ik sluit mij volledig aan bij WijzeVrouw.

Edith
 

Wijzevrouw

Bekend lid
Forum lid
jamathi zei:
Ik heb zelf alleen ervaring met weed.
Daar ga je in principe geen dingen van zien.

Het kan wel je intuítie bevorderen, maar ook je helder inzicht beperken.
Ik geloof niet dat weed je intuítie kan bevorderen, wat het wel kan doen is je losser maken zodat je intuítie beter bereikbaar is. Maar of dat de weg is? Dat denk is dus niet. Intuítie heeft met het volgen van je gevoel te maken, dus dan is het om het even wat je daarvoor toepast. Ik zou zeggen op de laatste plaats weed of andere verruimende middelen. Gevoel toestaan moet m.i. van binnenuit komen en niet van buitenaf, anders is het fake.
jamathi zei:
En vraag me dus af, als ik drugs gebruik om in contact te komen, hoe weet ik dan, of de drugs de boodschap of het begrip van de boodschap niet vervormen.

En dan ga ik er maar even van uit dat het kan.
dat zul je dus nooit weten, dus waarom uitproberen denk ik dan.
jamathi zei:
Edit het hele pijnappel klier gebeuren vind ik erg interessant.
Komen daar de dromen en paranormale gaven vandaan?
En als ze het over frequenties hebben, dan denk ik weer aan het ons omvattende veld.
De pijnappelklier verbind bepaalde hersendelen met elkaar en maakt ons waarnemingsvermogen breder, dus inderdaad buiten ons fysieke lichaam intunen en afstemmen op het allesomvattende veld. Een volledige werking van de pijnappelklier maakt dat mogelijk en gemakkelijker.
 
A

Anonymous

Guest
Wijzevrouw zei:
Ik geloof niet dat weed je intuítie kan bevorderen, wat het wel kan doen is je losser maken zodat je intuítie beter bereikbaar is. Maar of dat de weg is? Dat denk is dus niet. Intuítie heeft met het volgen van je gevoel te maken, dus dan is het om het even wat je daarvoor toepast. Ik zou zeggen op de laatste plaats weed of andere verruimende middelen. Gevoel toestaan moet m.i. van binnenuit komen en niet van buitenaf, anders is het fake.
Over je eerste zin, dat is wat ik bedoel. En verder denk ik dus ook dat het niet de weg is.
Maar daar denken de indianen dus duidelijk anders over.
Wijzevrouw zei:
dat zul je dus nooit weten, dus waarom uitproberen denk ik dan.
Ik heb het nog nooit geprobeerd. :)
[/quote]jamathi zei:
Edit het hele pijnappel klier gebeuren vind ik erg interessant.
Komen daar de dromen en paranormale gaven vandaan?
En als ze het over frequenties hebben, dan denk ik weer aan het ons omvattende veld.
De pijnappelklier verbind bepaalde hersendelen met elkaar en maakt ons waarnemingsvermogen breder, dus inderdaad buiten ons fysieke lichaam intunen en afstemmen op het allesomvattende veld. Een volledige werking van de pijnappelklier maakt dat mogelijk en gemakkelijker.[/quote]


Had je dat niet eerder kunnen vertellen ? :p
Of was ik er nog niet aan toe ?

Ik denk dat bij mij de tuner stuk is, hij staat vast op één zender. ;)

Even serieus, met het afstemmen heb ik nog wel wat problemen.
Maar ik boek vooruitgang, Van de week toch een momentje, een visioen over een ander onderwerp.
:)
 

Fiana

Bekend lid
Forum lid
Ik vind dit ook heel interessant. Ik ben geen voorstander van drugs om drugs, maar bepaalde vormen van hallucinogenen worden al eeuwenlang gebruikt door spirituele mensen, sjamanen dus, maar ook in de boeken van Avalon is er bijv. sprake van dat de Hogepriesteres dit doet om ruimte te kunnen maken in haar lichaam voor de Godin, zodat die kan spreken. Wat ik begreep was die hogepriesteres daarna ook lang aan het herstellen, was dat niet iets wat je zo eventjes tussen de aardappelen en de jus door deed.
En kun je het loskoppelen van spiritualiteit? Misschien wel niet. Ik koppel zelfs al onze electronica niet los van de toename in/van spirituele mensen. Al die elect. magn. beinvloeden onze hersenen. denk eens aan de verhalen over kanker dmv gebruik mobiele telefoon. Maar wat is de posi kant? Ik vermoed zelf dat al deze dingen toch ook een trigger zijn voor de toename in spiritualiteit. En ik sluit niet uit dat zoiets ook met drugs het geval is. Mensen zijn weer spiritueler gaan worden in de jaren 60 toen wiet en LSD ook hoog in het vaandel stonden. En ik zeg ook niet dat het goed is dat te doen, maar ik geloof wel in wat Karen Bishop altijd zo mooi zei: alles is precies waar/hoe het moet zijn, in divine order. Dat geldt dan ook voor het drugsprobleem.
Het eerste wat ik me eigenlijk afvroeg toen ik dat stuk over DMT las: is dit de reden waarom onze jongeren zo massaal drugs gebruiken? Als zij veelal nieuwetijdskinderen zijn die zich niet altijd even prettig voelen hier, dan voelen zij zich mogelijk weer een stuk prettiger door gebruik van drugs. Ik doel dan niet op het drugseffect op zich, maar op de "hogere" toestand van de hersenen. Mogelijk is dat hogere frequentie gevoel voor hen meer het "thuis" gevoel, zijn zij eigenlijk gewend op dit niveau te communiceren.
Ik vind het eigenlijk kortzichtig om dit zo simpelweg af te doen. Wie weet maakt iemand die zo naar andere dimensies kan hoppen, ook wel relatief veel DMT aan. Er moet tenslotte een reden zijn dat de een zo over kan hoppen en de ander totaal niets kan zien/horen/voelen enz. En mensen zijn toch helemaal "stofjes" gedirigeerd, dus die reden moet dan toch ook "stofjes" gereguleer zijn. Ik vind het eigenlijk wel goed dat ze hier onderzoek naar doen. Ik zie dat eigenlijk als weer een stap om wetenschap en spiritualiteit weer dichter bij elkaar te brengen. Ik hoor de laatste tijd zoveel geluiden dat de wetenschap eindelijk spirituele dingen aan het onderzoeken is, op een serieuze manier, ook wat ik van mijn zoon hoor ivm kwantumfysica en zo. En mijns inziens wordt het tijd dat deze twee 'entiteiten' weer één worden.

Misschien komt er zo ook eens inzicht wáarom zoveel mensen drugs gebruiken, over de hele wereld, en ook zowat de hele jongere generatie. Moet een reden voor zijn. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat ongetrainde mensen nu zichzelf openen om "hogere" dingen door te krijgen zoals die Hogepriesteres vroeger. Kun je je afvragen of dit wel goed is. Aan de andere kant, als de jongeren al "hoger" zijn in ontwikkeling... Ik vind het hoe dan ook interessant!

Angelina
 
A

Anonymous

Guest
Fiana,Al de jongeren die drugs gebruiken hebben waarschijnlijk nog nooit van dit middel gehoord.Op de illegale markt is het niet verkrijgbaar en slechts onder enkele ervaren psychonauten word dit gebruikt.Je kunt drugs op verschillende manieren gebruiken.Om high te worden,of zoals met sommige drugs het geval is,een spirituele wereld ingaan.Paddestoelen staan zelf in de bijbel beschreven als het manna wat God aan mozes gaf(exodus 16:31)geloof ik.En paddestoelen zitten ,chemisch gezien,in dezelfde familie als DiMethylTryptamine.

Ieamdn zei dat de pijnappelklier ervoor zrgt dat je waarnemingsveld verbreed danwel vergroot word.In mijn ervaring met paddestoelen en DMT zorgde het erook voor dat je meer energie zag en voelde,asof de lucht dikker werd.En het werd ook veel makelijk om je ego los te koppelen en te gaan reizen door tijd en ruimte.Ik zou kunnen snappen dat mensen dit afdoen als hallucinaties.Maar het feit dat zo'n 80% van de mensen die DMT gebruiken allemaal dezelfde ervaringen hebben die bijna excact lijken op BDE's zegt mij dat dit stofje zeer belangrijk is.

Ook in andere culturen en andere beschavingen word de pijnappelklier geprezen en aanbeden.Op het vaticaan prijkt een pijnappel van 20 meter en mythische figuren zoals bachus en de pharaoh's hebben allemaal een pijnappel of op het hoofd of op een staf.

Het is best wel enorm boeiend! :mrgreen:
 
A

Anonymous

Guest
mescalito zei:
Het lijkt mij enorm belangrijk om te onderzoeken,en het kan wetenschap en spiritualiteit nu eindelijk verbinden
Mij ontgaat hoe dit stofje de wetenschap met een spiritueel bestaan kan verbinden, want in mijn (mss wel simpele) visie bewijst het helemaal niets.

Om maar ff op de stoel van de 'duivel' te gaan zitten: ok, stel dat een pil of wat dan ook met DMT zorgt voor ontmoetingen met/zien van entiteiten, hoe wil je bewijzen dat dat geen hallucinaties zijn. Mss kan er bewezen worden dat mensen die helderziend/medium oid zijn een meer dan normale hoeveelheid DMT produceren in de hersenen en daarom deze verschijningen zien, dus dan ook hallucinaties. Ik zeg niet dat ik dat geloof, alleen dat het in mijn ogen niet wetenschappelijk kan bewijzen dat er daadwerkelijk een spirituele wereld bestaat.

Echt bewijs is er volgens mij niet te leveren, net zomin als christenen kunnen bewijzen dat de bijbel op waarheid gebaseerd is, of atheisten niet kunnen bewijzen dat er niets is. Het gaat om een overtuiging die voor ieder zijn/haar waarheid bevat. Wat DE waarheid is, zullen we wellicht pas weten na onze dood, of niet...

Maar dat is mijn bescheiden mening :wink:

Franca
 
A

Anonymous

Guest
Bewijs zou je kunnen vinden door te testen.

Kies 200 willekeurige mensen uit, geef de helft DMT, en de andere helft niet.
Test hun "gave"

Als er een verbinding is, dan zou de groep aan de DMT beter moeten scoren.
Zener test of zo.
 

Fiana

Bekend lid
Forum lid
Mescalito, ben je toevallig ook iets tegengekomen of er meer DMT in de hersenen gemaakt wordt dan voorheen? Alhoewel dat natuurlijk ook weer moeilijk te onderzoeken is omdat je iemand van 200 terug niet meer kunt ontleden. Hmm... Ik heb gewoon zo'n gevoel dat mensen meer zelf kunnen, dus minder stoffen als DMt tot zich hoeven te nemen om dingen te kunnen zien/horen enz. Misschien dat sjamanen e.d. het vroeger harder nodig hadden om bijzondere dingen te kunnen, omdat de hersenen toen zelf nog niet zoveel DMT konden aanmaken als het nodig was?
Anyhow, ik blijf het bijzonder interessant vinden. M.n. ook omdat ons toenemende bewustzijn op spiri gebied ook gepaard gaat met een groei/ontwikkeling van de pijnappelklier.

Angelina
 

Wijzevrouw

Bekend lid
Forum lid
jamathi zei:
Had je dat niet eerder kunnen vertellen ? :p
Of was ik er nog niet aan toe ?

Ik denk dat bij mij de tuner stuk is, hij staat vast op één zender. ;)

Even serieus, met het afstemmen heb ik nog wel wat problemen.
Maar ik boek vooruitgang, Van de week toch een momentje, een visioen over een ander onderwerp.
Ik weet niet of je er aan toe was Jamathi, maar zou het geholpen hebben denk je?
Het is nog niet eerder ter sprake gekomen vermoed ik.
Ik heb geen idee of ik mijn pijnappelklier intensiever gebruik. Als je bepaalde dingen automatisch doet, dan sta je er vaak niet bij stil hoe je dat doet, laat staan of je daar eventueel bepaalde klieren bij gebruikt. Wat ik wel weet is dat ik heel bewust mijn lichtlichaam gebruik, de zogenaamde Merkabah en omdat het een energetisch lichaam is waar ik dan (buiten mijn fysieke lichaam) mee waarneem, denk ik dat er meer moet zijn dat alleen een 'kliertje' of een bepaald stofje.
 
A

Anonymous

Guest
jamathi zei:
Bewijs zou je kunnen vinden door te testen.

Kies 200 willekeurige mensen uit, geef de helft DMT, en de andere helft niet.
Test hun "gave"

Als er een verbinding is, dan zou de groep aan de DMT beter moeten scoren.
Zener test of zo.
Ik geloof wel dat er bewijs voor de werking van DMT te vinden is. Maar ik geloof niet dat het bewijst of het hallucinaties (dus verbeelding) of echt is. In dat opzicht is het voor mij geen wetenschappelijk bewijs dat er een spirituele wereld bestaat. Maar wellicht is dat een andere discussie :-D
 
A

Anonymous

Guest
Franca zei:
jamathi zei:
Bewijs zou je kunnen vinden door te testen.

Kies 200 willekeurige mensen uit, geef de helft DMT, en de andere helft niet.
Test hun "gave"

Als er een verbinding is, dan zou de groep aan de DMT beter moeten scoren.
Zener test of zo.
Ik geloof wel dat er bewijs voor de werking van DMT te vinden is. Maar ik geloof niet dat het bewijst of het hallucinaties (dus verbeelding) of echt is. In dat opzicht is het voor mij geen wetenschappelijk bewijs dat er een spirituele wereld bestaat. Maar wellicht is dat een andere discussie :-D
Of het spirituele bestaat is misschien wel een andere discussie, maar in het artikel sugereren ze een link naar paranormale ervaringen.

Wat ik meen te weten is dat DMT dromen en hallucinaties opwekt, en dat dit ook getest is.
Ze weten ook dat de roes 20 minuten duurt, en dat je daarna weer gewoon functioneert, dus dan moeten ze dat wel getest hebben.

Maar de wetenschap neemt voor zo ver ik weet, paranormale geven over het algemeen niet serieus, toeval bestaat wel.

Het word daarom voor mij pas echt leuk, bij het verhaal over dat visioen, dat uitkwam.
De man beweerd dat hij voordien nooit visioenen had.

Hallucinaties die uitkomen. :p

Dat mensen ervaren buiten hun lichaam te zijn, zegt weinig over het feit of ze ook echt, spiritueel bezig zijn.

Ik weet dat er grof weg twee soorten drugs zijn.
Van de ene "soort" ga je hallucineren, en van de andere niet.

Hallucineren kan zijn dat je echt dingen ziet die er niet zijn, of dat je denkt dat je kan vliegen,of dat de "werkelijkheid" vervormt doorkomt.

Daarom moet je dus nooit in je eentje drugs gaan uitproberen.

Maar daarom dat ik dat wel eens getest wil zien.
Of de mensen alleen maar hallucineren (ik treed uit), of ook echt op paranormaal gebied, beter scoren.
 
A

Anonymous

Guest
Wijzevrouw zei:
Ik weet niet of je er aan toe was Jamathi, maar zou het geholpen hebben denk je?
Het is nog niet eerder ter sprake gekomen vermoed ik.
Ik heb geen idee of ik mijn pijnappelklier intensiever gebruik. Als je bepaalde dingen automatisch doet, dan sta je er vaak niet bij stil hoe je dat doet, laat staan of je daar eventueel bepaalde klieren bij gebruikt. Wat ik wel weet is dat ik heel bewust mijn lichtlichaam gebruik, de zogenaamde Merkabah en omdat het een energetisch lichaam is waar ik dan (buiten mijn fysieke lichaam) mee waarneem, denk ik dat er meer moet zijn dat alleen een 'kliertje' of een bepaald stofje.
Alles voor de knip oog, was niet echt serieus bedoelt.

Ik denk dat de wetenschap iets anders verstaat onder die paranormale ervaringen als wij.

Maar ik zag in zo verre het licht, dat ik met die pijnappelklier en het veld, tenminste een mogelijke verklaring heb.

Of we meer zijn als de chemische verbindingen, is natuurlijk de grote vraag.

Maar ik kan me slecht voorstellen, dat een chemische verbinding, dit soort vragen zou stellen. :)
 
A

Anonymous

Guest
Allereerst het is zeker een interessant stukje maar ik mis nog wel de gevaren van dit hele gebeuren die hier ook zeker bij horen en onmisbaar zijn om van op de hoogte te zijn.

Tuurlijk zijn er volkeren (zoals de sjamanen & indianen enzvoorts) die dit al eeuwenlang nuttigen. Persoonlijk denk ik niet dat we zomaar met deze personen kunnen vergelijken. We leven natuurlijk ook in een hele andere wereld/maatschappijlijkt het wel.

We leven in een maatschappij vol met stress, drukte enzovoorts.. als we naar de cijfers kijken naar het aantal jongeren die zelfmoord plegen, waarom? genoeg redenen om te vinden. Ik bedoel hiermee te zeggen dat de sjamanen en andere voorbeelden van volkeren die hier al van jongs af hierover geínformeerd zijn. Op generaties zijn dit soort dingen zo geíntegreerd dat zij
ook hoogstwaarschijnlijk op spiritueel vlak zoveel ''verder'' zijn dan (nu generaliseer ik even) dan de 'gewone' westerse mens.

Persoonlijk denk ik dat je goed stevig in je schoenen moet staan om zoiets met uit te proberen en goede voorzorg en voorzichtigheid is hier echt van essentieel belang.. daarnaast zou je goed moeten informeren en verdiepen in de materie. Wat het klinkt allemaal misschien wel spannend maar ik lees bijv. niks over de gevaren van drugs.. als je een 'bad' trip ervaart en/of in blijft hangen nou dan ben je een stuk verder van huis!

Verder is het zo als je meer verdiept in de materie dan moet je als het goed is ook weten dat als je niet alle voorzichtigheid (daar ga ik nu niet op in want maar met wat zelf onderzoek over deze materie waar je zelf achter zou kunnen komen) hebt geboden voordat je drugs op die manier gebruikt dan weten je dat er altijd 2 kanten aan zitten. Het klinkt allemaal mooi, kleurtjes, andere werelden.. maar als je 'zwak' bent en/of niet echt volledig lekker in je vel, niet sterk genoeg bent (ook al denk je dat wel onbewust) dan liggen er ook gevaren op de loer.

Ik geef even een voorbeeld wat persoonlijk denk over bepaalde verslavingen die mensen hebben. Dan heb ik het over de verslavingen die echt heftig zijn waardoor mensen dus echt te ver in door zijn geschoten zoals met alcohol & drugs. Ik geloof er persoonlijk in dat mensen die bijvoorbeeld met een heftige verslaving steeds worden toe gezet aan zijn/haar verslavingen omdat er een bepaalde entiteit bij deze persoon hangt en die persoon (onbewust) daar toe dwingt. Die krijgt dan bijv. van die gedachtes.. ‘oh doe het nog 1x keer’of ‘je kan toch niet zonder’ enzovoorts.

Nog een ander voorbeeld is glaasje draaien.. klinkt ook allemaal heel erg spannend maar denk dat we allemaal wel een keertje geínformeerd zijn over de gevaren die hier bij komen kijken.. Dat is dus net zoals bij drugs. Ik zou zeggen ben je eigenwijs of ben je echt zo nieuwsgierig en je wilt het perse jouw spiritualiteit op die manier wilt ervaren, met alle gevolgen van dien, informeer je dan alsjeblieft eerst in de materie, lees boeken en wees niet dom of onwetend. Wees bewust van alle gevaren en neem alle voorzorgsmaatregelen voordat je zoiets uitprobeert. Nog beter zou zijn als je het dan inderdaad onder begeleiding doet van iemand die er verstand van heeft zoals zo’n sjamaan :wink:
 
Bovenaan Onderaan