bigbangevolution

Nieuw lid
Nieuw lid
De ware aard van anti zwaartekracht is van oorsprong afkomstig uit de pre – big bang super symmetrie vergelijking 3/3 = 1 + / 3 materie plus 1 + - / 3 Spirit plus 1 - / 3 anti materie . De vergelijking E = MC 2 is curieus genoeg terug te herleiden in de bewijsvoering . Zie de rekenstappen 1 – 4 in mijn boek , waarin de super symmetrie verbroken wordt onder 1 ( start van de big bang ) . Onder 2 ontvouwen de 5 natuurkrachten ; zwaartekracht + , elektro magnetische kracht + - , zwakke kernkracht + - , sterke kernkracht + - en de anti zwaartekracht – zich uit de supersymmetrie.

De ruimte en tijd dimensies vouwen zich ook via de big bang uit de supersymmetrie vergelijking . De extra boost aan energie nodig voor de inflatie periode wordt geleverd door de 5 e kracht ; de anti zwaartekracht die zijn oorsprong heeft in de anti materie component van de supersymmetrie vergelijking.

Het overgrote deel van de materie en de anti materie zijn goeddeels vernietigd . De residuen zijn terug te vinden in de 70, 66 % donkere energie en de 28 % baronische en niet baronische materie opgeslagen nabij de zwarte gaten. De donkere energie is de energie leverancier van de anti zwaarte kracht.

De anti zwaartekracht - heeft een andere lading van wegen de koppeling met anti materie van uit de supersymmetrie vergelijking. Tegengesteld aan de zwaartekracht + vergroot de anti zwaartekracht de ruimte. De anti zwaartekracht is de drijvende kracht achter het steeds maar uitdijende heelal.

Het zeer weinig overgebleven restje materie 1, 33 % vanuit de big bang explosie wordt steeds ijler over de steeds groter wordende heelal verspreid. De temperatuur is inmiddels gedaald tot net boven het absolute nulpunt. color=#FF0000]De anti zwaartekracht werkt dezelfde kant op als de wet van de steeds toenemende entropie en afnemende organisatiegraad.

Het kritisch omslag punt bij de big bang vormde de waarde van de kosmologische constante , welke is afgeleid van de uitsplitsing van de 5 natuurkrachten uit de bovengenoemde supersymmetrie vergelijking nl ; 1 + / 3 zwaartekracht plus 2 + - / 6 elektro magnetische kracht plus 2 + - / 12 zwakke kernkracht plus 2 + - / 12 sterke kernkracht en de 1 - / 3 anti zwaartekracht.

Te samen vormen deze ladingen 4 / 3 . Dit vormt de basis voor de kosmologische constante 1,33 en geeft een theoretische verklaring voor het bestaan van de inflatie periode na de big bang.

Deze 1,33 kosmologische constante heeft ook een opvallende link met de gemeten waarde van het Higgs deeltje van 133 en de positieve gekromde ruimte index omega 1,33. Deze opvallende cijfermatige overeenkomsten sterken mij in mijn gedachten dat mijn gekozen uitgangspunten bij de pre big bang supersymmetrie vergelijking de juiste zijn .

De ware aard van donkere energie. Deze is iets meer als 70 % van totale energie voorraad in het heelal. De donkere energie is een rest product van de verbreking van de pre big bang color=#FF0000]supersymmetrie vergelijking 3 / 3 = 1 + / 3 materie plus 1 + - / 3 Spirit plus 1 [/colorcolor=#FF0000]]- / 3 anti materie. De oerbron van de donkere materie komt net als de anti zwaartekracht uit de 1 - / 3 anti materie component van de supersymmetrie vergelijking.

Na de verbreking van de pre big bang supersymmetrie is de 1 - / 3 anti zwaartekracht er uit ontvouwd. Naast de 1 + / 3 zwaartekracht , de 2 + - / 6 elektro magnetische kracht , de 2 + - / 12 zwakke kernkracht , de 2 + - / 12 sterke kernkracht en de 1 - / 3.

Te samen vertegenwoordigen deze ladingen een 4 / 3 . Deze waarde vormt de basis van de kosmologische constante 1,33 en geeft een theoretische verklaring voor het bestaan van de inflatie periode na de big bang. Deze 1,33 van de kosmologische constante heeft een opvallende link met de gevonden waarde van 133 van het Higgs deeltje en de positief gekromde ruimte index van omega 1,33.

De donkere energie had oorspronkelijk een waarde van 66,66 % en is later aangevuld met de helft van de 8 % barionische donkere materie . De 70,66 % donkere energie draagt zorg als energie leverancier van de anti zwaarte kracht.

De pre big bang supersymmetrie vergelijking 3 / 3 = 1 - / 3 materie plus 1 + - / 3 Spirit plus 1 - / 3 anti materie is opvallend verbonden met het bekende E = MC2 en ook rekenkundig uitgewerkt en verwerkt in de rekenkundige bewijsvoering 1 - 4 te vinden in mijn boek ; The world according to the Spirit.

Waarbij de C 2 een waarde vertegenwoordigd van 2 / 3 = 66,66 % met een 4 % correctiefactor afkomstig van een deel van de baronische donkere materie. Te samen is dat 70,66 % donkere energie , welke opgeslagen ligt nabij het zwarte gat als drager en centrum van elk sterrenstelsel .

De donkere energie afkomstig van de anti materie component van de supersymmetrie vergelijking is de energie leverancier van de anti zwaartekracht en de uitdijing van het heelal.

Meer info http://www.bigbangevolution.com</URL></COLOR>