A

Anonymous

Gast
Chakra's of je energiewielen zijn belangrijke bronnen die energie vanuit ons eigen energiesysteem en vanuit de kosmos energie aan ons doorgeven. Het zijn krachtcentra, poorten die de energie vanuit de kosmos doorgeven aan het fysieke lichaam door o.a het meridiaansysteem in ons fysieke lichaam.
Bij iedere chakra wordt "bewustzijn" omgezet in fysieke en energetische systemen. Als de energie stagneert of als er een opeenhoping van energie aanwezig is dan raakt het bewustzijn en uiteindelijk ons fysieke lichaam ontregelt.

Dertien chakra's ontspringen bij de kanalen van de wervelkolom en net als het zenuwstelsel vinden zij een oorsprong tussen lichaam en geest. Drie chakra's hebben een oorsprong in de hersenen en fungeren als antennes voor hogere energieen.
Deze drie chakra's hebben een verbinding met chakra's die buiten ons fysieke lichaam zich bevinden. Zij activeren en stimuleren het ontvankelijk zijn voor hogere kosmische energieen en contacten met hogere intelligenties uit andere dimensies.

Ook onder ons bevinden zich chakra's met dezelfde doelstelling die ons voeden met oerkracht uit moeder aarde via de stuit en de chakra's die zich onder onze voeten bevinden.
In principe zijn er honderden chakra in en om ons fysieke lichaam die een schakel vormen tussen de ziel en het lichaam. Vele waarvan wij momenteel nog niet de belangrijkheid van inzien.
Samen laten zij de Koendalini, een enorme psychische energie die altijd in ons sluimert, ontwaken.

Wanneer er energetische verstoring optreden in ons systeem kunnen die in eerste instantie niet traumatisch lijken.
Toch zijn zij het begin, de basis van onze persoonlijkheid.De ziel heeft vele ervaringen, ziekten en persoonlijkheidsstructuur uit karmische gegevens opgebouwd om die kenmerken en eigenschappen te verwerven die nog zijn voor zijn ontplooing. De levensloop van de mens is dus in overeenstemming met de leerervaringen die noodzakelijk zijn voor de ziel.
Des te hoger de bewustzijnsontwikkeling is van een persoon, des te meer komt de ziel in een staat waarin hij zelf wil zijn. De mens is nu eenmaal afkomstig uit en op weg naar het rijk van de ziel.

De mens is een "hele entiteit" in ruimte en tijd, zijn geest is het leven, het denken is de bouwer en het lichaam is de vrucht. Een stukje karma houdt op wanneer de les is geleerd.
Dan breekt ook het punt van spritueel bewustzijn op. Dit Bewustzijn geeft inzicht in het genezingsproces. In dit tijdperk worden vele processen versneld, vandaar dat chakra's belangrijker zijn dan ooit.

Houdt in gedachte dat de persoonlijkheid die men bezit is gevormd is door vele levens heen. Het fysiekelichaam is dus het eindproduct van ons energetisch systeem. Iedere chakra is een besturingscentrum van de energiekringloop.
Chakra's bewerkstelligen de ontwikkeling van verschillende aspecten van het zelfbewustzijn. Elke chakra staat in verband met een specifieke fysieke en psychische functie.
Ziekte wordt veroorzaakt doordat het energiesysteem niet in harmonie is. Psychologische, negatieve emoties zijn uiteindelijk veroorzakers van verstoringen. Deze verstoringen in de energiehuishouding misvormen de waarnemingen, temperen positieve gedachten en gevoelens, belemmeren een gelukkig, volledig leven. De levenskracht en het bewustzijn worden minder, hetgeen uiteindelijk tot ziekte kan leiden.


1e Onderste energiewiel

Stuitchakra ofwel wortelchakra het gebied Perineum Ligging onderaan de ruggegraat tussen anus en geslachtsdeel. Zintuig is de reuk, het ontplooien van de reuk betekent instinctief waarnemen. Men weet instinctief wat zijn lichaam in conditie houdt.Instinctief herkennen van emoties en gevoelens en het onthechten hiervan. Hier ligt de oerkracht het IK BEN, het recht om te bestaan.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken ontstaan door emotionele belevingen: Behoefte aan veiligheid en zekerheid voor zichzelf en de omgeving.Moeilijk een vaste baan of duurzame relaties kunnen onderhouden. Gefixeerde overtuigingen, materialistisch ingesteld zijn. Angst voor de dood, ouderdom en degeneratie, watervrees, spinnen en spoken etc. Het leven wordt beheerst door onbewuste krachten Angst wordt gecompenseerd door materialisme.

Energetische verstoringen (mentale en emotionele storingen)
Angsten, besluitloosheid, gebrek aan vertrouwen betreffende eigen lichaam, psyche, sociale contacten en omgeving.
Wantrouwend en geremd. Te behoedzaam, schrikachtig en overgevoelig voor prikkels van buitenaf. Onstabiel, egocentrisch, koppig en eigenwijs.Depressief, niet goed geaard, zweverig, duizelig. Vaak diep zuchten. Gedrag en eetstoornissen

Fysieke verstoringen
Pijnen zijn voelbaar op een plek, kunnen wel verspringen. Gevoelig voor kou, klachten verbeteren door warmte en beweging.Symptomen gaan gepaard met stijfheid en/of vertraging. Organen kleine bekken (voortplantingsorganen, baarmoeder, prostaat, bijnieren/nieren) Skelet, gewrichtskraakbeen, Endeldarm, gehooroorganen, Gebit, Hoofd, haren. Kwaliteit van het bloed en de huid.


2e energiewiel

Heiligbeen of sexchakra, liggen ongeveer boven het schaambeen voor, achter tussen het heiligbeen en de onderste twee lendenwervels. Het zintuig is proeven, de ontplooing hiervan houdt in de je ook de kwaliteit verwerft om je eigen smaak te ontplooien. Hier vormt zich de persoonlijkheid, het IK WIL. Het is de stimulator van de persoonlijke levensweg. Hij stimuleert om krachten die vanuit het onderbewuste komen te herkennen en erkennen.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken

zich laten leiden door fantasieen en verliest de werkelijkheid uit het oog.Angsten en fobieen.Maakt van incidenten een drama.
Heeft behoefte aan macht, uitoefenen en ondergaan. Slachtofferrol, men gaat tot uiterste grenzen.

Toegevoegde energetische verstoringen.
Overmatig of te weinig concentratie, obsessie over het verleden, herbeleven van voorbije gebeurtenissen, verleden niet kunnen loslaten. Overdreven gehecht zijn aan tradities. Seks is alleen lust en wordt alleen in het onderlichaam ervaren.

Fysieke verstoringen
Pijnen zijn zeurend, niet goed lokaliseerbaar. Alle symptomen gaan gepaard met een gevoel van zwaarte of volheid. Etterende ontstekingen. Endocriene klieren. Excretiestelsel. Darmen, milt KNO gebied.


3e energiewiel

De navelchakra, ligging is bij de navel. Deze chakra produceert synthetische Ki die niet verward moet worden met prana of levensenergie. De synthetische Ki beinvloedt het vermogen om prana op te nemen, te verdelen en te verbruiken.
Als het bijvoorbeeld slecht weer is, dan is er minder luchtprana aanwezig en mensen met minder synthetische Ki krijgen dan soms te weinig prana en voelen zich moe of minder energiek.
Hij is mede verantwoordelijk voor de opwaartse energiestroom in de ruggengraat. Hij functioneert als een pompstation als het ware.Vitaliseert de inwendige organen en beheerst de bloeddruk. Beschermt tegen binnekomende indrukken van buitenaf. Stuurt kracht om voornemens door te zetten.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken
overgevoelig en geirriteerde reacties, nerveuze opwinding. Vermoeidheid door maskers te hanteren. Alles doen om aardig gevonden te worden. Angst om niet erkend te worden. Wisselende gemoedsstemmingen, onevenwichtigheid, dwangmatig gedrag. Men reageert soms te heftig, somberheid en depressies.

Verder toegevoegde energetische verstoringen
gemoedsstoornissen, razernij, woede, paniek, gevoel opgesloten te zitten. Grote innerlijk onrust, angsten en nachtmerries.

Fysieke verstoringen
Organen en weefsel onderlichaam en de longen.


4e energiewiel

De miltchakra, ook wel de zetel van de ziel genoemd. Deze ligt links in de buik tussen de navelchakra en de voorste zonnevlechtchakra. Bij het midden van de linkeronderrib.
Deze is verantwoordelijk voor de milt. Het is de belangrijkste toegangspoort voor de luchtprana en speelt dan ook een vitale rol bij het algemeen welzijn.
Door het miltchakra worden de hogere trillingsfrequenties van dit tijdperk gefilterd en de opgenomen prana wordt over de andere chakra's in het lichaam verdeeld.
Een verstoring ontstaan in de lagere chakra's zorgt ervoor dat men verstoken blijft van kosmische energie. Het is de "verteerder"van emoties.

De negatieve persoonlijkheidskenmerken.
geen oplossing voor problemen zien. Geen uitwegen zien, tobben, piekeren, opgekropte gevoelens. Zich niet kunnen uiten. Uitbarstingen van emotionele woedeaanvallen, neerslachtigheid. Onzeker in alles. Herkent gevoel en intuitie niet. Cijfert zichzelf weg om anderen te behagen.

Verder toegevoegde energetische storingen
Alle krachtreserves worden opgebruikt. Fysiek en emotioneel uitgeput. Duizelig, nerveuze slapeloosheid. Men is vaak suf en verstrooid. Zware depressies, Huilbuien, extreme vermoeidheid. Slaap lijkt uit te putten, vaker nachtmerries, schrikachtiger, warmte en koude stuwingen gevoelsmatig, weergevoelig.

Fysieke verstoringen
Spijsverteringsstelsel. Hart en bloedvatstelsel. Lever , alvleesklier.


5e energiewiel

De zonnevlecht, liggen voor tussen de navel en het borstbeen, de achterste ligt op dezelfde hoogte.
Zintuig is visueel zien. Het ontplooien van dit zintuig is dat we zien wie we zijn en welke weg we moeten volgen. Het ontdekken van je eigen identiteit.Wat wil ik? Hier vindt de geestelijke onderbewustzijnsstofwisseling plaats.

Negatieve persoonlijheidskenmerken zijn:
Heeft weinig geduld, is opvliegend, snel jaloers. Gaat tot uiterste grenzen,wil controleren of beheersen. Emotionele kramptoestanden.

Verder toegevoegde energetische verstoringen
Negatief zelfbeeld, frustratie en onrust. Snel opgewonden, boosheid aggressie.
Overbelast/overspannen,intolerant, achtergesteld voelen. Zeer onrustige slaap, nachtmerries, moe wakker worden, totale uitputting. Veel fantaseren, dagdromen.
Afgesloten van het innerlijke, geen levensvreugde.

Fysieke verstoringen
pijnen die wisselend zijn in plaats, tijd en intensiteit. Symptomen treden aanvalsgewijs op. Maag , ogen. Spierstelsel (gladde en dwarsgestreepte musculatuur, pezen en banden) Uitwendige geslachtsorganen.


6e energiewiel

Chakra zes is de hartchakra, ligging van de voorste is ter hoogte van het borstbeen, de achterste ligt op dezelfde hoogte. Zintuig is de tastzin. Het is de traumaverwerker, helpt ons staande te houden in moeilijke tijden door alles op te vangen zodat lichaam en ziel intact kunnen blijven. Vanuit hier wordt de liefdesenergie gestimuleerd en getransformeerd naar "christus bewustzijn".

Negatieve persoonlijkheidskenmerken
sentimenteel, laat geen ruimte voor de ander door verstikkende liefde, koestert verdriet en blijft erin hangen. Gelijk somber als iets tegenzit.Is niet in staat om intiemere relaties te onderhouden. Wil alleen gelaten worden met zijn/haar gevoel.
Heeft het gevoel iets te missen, clownesk gedrag, wil de wereld behagen, liegt, doet zich beter voor dan hij/zij is, hoogmoed.Leidt zichzelf al omdat er angst is voor zelfconfrontatie. Zoekt voldoening in drugs/alcohol.

Verder toegevoegde energetische storingen
mentale onrust, emotionele druk is hoog. Abrupte stemmingswisseling, ziekelijke schrikreacties,praatdrang, hysterie, mensenschuw of overdreven vriendschapsvertoon. Gespannen op grond van verwachtingen., vergeetachtig, geblokkeerde herinnering. Plankenkoorts, examenvrees. Gedragsstoornissen, emotioneel onverschillig.


7e energiewiel

Chakra zeven is de thymuschakra. Deze is geactiveerd omdat de mens een genetische evolutie ondergaat. Hij is ondermeer geactiveerd om het immuunsysteem te beschermen. Hij beheerst alle functies die de vorming van de gehele persoonlijkheid bevatten.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken
volslagen vreemdeling zijn voor zichzelf. Alle prikkels van buitenaf belasten zwaar. Neerslachtigheid wordt ervaren als voor een diepe afgrond staan. Wekt graag medelijden op en heeft zelfmedelijden. Kan zich niet aarden.

Verder toegevoegde energetische storingen
Intens gevoel van leegte, men leeft niet echt hier op aarde, is dromerig en afwezig.
Zien vaak zonder te registreren. Het gevoel weggetrokken te worden uit het lichaam. Leven in een fantasiewereld. Weinig interesse voor hetgeen zich "buiten"afspeelt, spreekt vaak traag of langzaam. Voelen zich niet gelukkig en zijn huilerig aangelegd. Gezicht is vaak uitdrukkingloos en ogen staan afwezig.Vormen van autisme. Angsten zijn ontstaan om macht uit te oefenen.


8e energiewiel

Chakra acht is de keelchakra, ligging in het keelgebied en bij de onderste vijf nekwervels. Zintuig is het gehoor, de poortjes naar de buitenwereld die in staat zijn om een geluid of een trilling op te nemen. Het ontwikkelen van dit zintuig houdt in dat je ook contact hebt met je innerlijke stem. Alle energie van de lagere chakra's wordt hier gezuiverd, emoties krijgen hier een plek, de enigste manier om ruimte te creeren is te zuiveren. Van hieruit wordt scheppingskracht geactiveerd.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken
Men kan de stilte niet verdragen, heeft constant de radio of tv aan. Kan gewoontes of verslavingen niet doorbreken. Is extreem gehecht aan mensen, dieren of dingen.
Is a-muzikaal.. Wil verantwoordelijk gevonden worden, zich verantwoordelijk voelen voor de hele wereld, machotype. Showt met kennis en is overdreven jaloers.

Verder toegevoegde energetische storingen
Verminderd aanpassingsvermogen, verzet tegen veranderingen, angsten of obsessies voor de toekomst, het niet meer zien zitten. Geestelijke en emotionele conflicten kunnen niet losgelaten worden. Huilerig, houdt vedriet vast. Snel gedesorienteerd.Om kleine dingen helemaal van streek. Zelfbeklag, zelfmedelijden

Fysieke verstoringen
Zie thymuschakra en het spierstelsel, lymfatisch systeem , huid.


9e energiewiel

Chakra negen is de nek/kin chakra, ligging is bij de bovenste nekwervel, hij activeert de hersenstam. Ook wel de kosmische doorstromingschakra genoemd.
Het is chakra die ons geleidelijk weer in contact brengt met ons Akasha geheugen.Tevens ondersteunt hij veranderingen in ons meridiaansysteem, hetgeen bij de evolutie hoort die momenteel plaatsvindt. Hier kunnen impulsen ontvangen worden uit hogere dimensies.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken
zeer zwak nerveus persoon. Alle belastingen van buitenaf zijn echt belastend. Normalen taken worden als stressvol beschouwt. Wijst het sprituele af. Heeft een disharmonie tussen denken en voelen. Registreert niet wat hij/zij ziet.

Verder toegevoegde energetische storingen
Het niet accepteren van essentiele dingen om te leven. Schuldgevoelens, driftaanvallen, gevoel dat er hoge eisen gesteld worden. Niet ontvankelijk voor hogere kosmische impulsen.

Functionele verstoringen
ernstig verzwakt en prikkelbaar. Snel uitgeput. Extreme onrust, gejaagdheid. Nerveus braken, ernstig verzwakt door nervoisiteit. Arm, schouder en nek, rug, heup, been en enkel en voetklachten. Kaak en neusbeen klachten. Verontreinigt bloed en lichaamsvocht. Darmziektes, maagziektes, Luchtwegen en longziekten.
Nier en blaas klachten. Gehele zenuwstelsel kan aangetast worden.


10e energiewiel

Chakra tien is de hypofyse chakra ook wel de Ajna genoemd. Ligging in het midden van het hoofd, tussen de wenkbrauwen, bovenste twee nekwervels, de atlas en de draaier. Ook wel het zesde zintuig genoemd. Geeft voornamelijk inzicht en universeel inzicht en onderscheidingsvermogen. HIer ontmoeten wij ons "goddelijk zelf". Ook hier wordt informatie losgetrild van het onderbewuste. Het is een soort verzamelplaats van geestelijke impulsen die zich verbinden met de epyfyse en dan uitstralen vaar de hersengedeeltes war het onderbewustzijn geactiveerd wordt. Juist die facetten die verband houden met karmische gegevens die in dit leven uitgewerkt dienen te worden.

Verder toegevoegde energetische verstoringen
Gefascineerd door het denken, concepten en ideen. Neurotici met strak omlijnde opvattingen of juist enorme twijfelaars. Waanbeelden. Heeft liever gelijk dan dat hij/zij gelukkig is. Trots, hoogmoed.

Functionele verstoringen
niet helder kunnen denken, aandoeningen van neus en ogen. Endocriene klieren met name de hypofyse. Doorbloedingsstoornissen in de hersenen. Overbelasting spieren en gewrichten. Heupklachten. Klachten onderrug, rechter lies, bovenbenen, knieen en enkels. Hoofdpijn vanuit de nek. Zenuwinzinkingen. Verstoring van andere chakra's.


11e energiewiel

Chakra elf, de Epifyse of voorhoofdchakra, ligging midden in het voorhoofd. Denkend vermogen en weten. Het beheerst de gedachtengang, hoe men alles ziet en begrijpt. Het hoger bewustzijn wortelt hier. Men kan zich plaatsen in het groter geheel.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken
rollenpatroon,een nimmer aflatende stroom van emoties, het leven is een emotionele stroom, waardoor iemand verdwaalt in de eigen creaties. Het leven is loodzwaar, de ene ellende is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan. Staat zichzelf geen geluk toe.

Verder toegevoegde energetische storingen
Geen helderheid in denken.Vervreemding , verwarring. Te rationeel, Onvermogen tot leren, begrijpen. Zweverig gevoel in het hoofd.


Chakra 12

bewustwording naar je hogerezelf en contact met je spirituele gidsen


Chakra 13

Bewustwording Christus bewustzijn (Heilig hart en pijnappelklier geactiveert)


Bron: www.geneescircel.org
 
A

Anonymous

Gast
Dat is geen goede lijst van 13 chakra's. Alweer even geleden hebben we de chakra's uitgebreid onderzocht en letterlijk bekeken en gezien en kwamen uit op de volgende 13 chakra's:
-Kruin (naar boven)
-Schuine deel voor-achterhoofd
-Voorhoofd
-Neuspunt-achterhoofdpunt
-Keel
-Vlak onder keel
-Hart
-Borstbeen
-Buik
-Navel
-Bekken
-Schaambeen-staartbeen
-Stuit (naar onderen)

Groetjes (r) Romaine
 
A

Anonymous

Gast
Het is soms lastig om een goed beeld van de chakra's te vormen.
Zeker als je ze niet ziet en als je niet precies weet hoe ze werken.

Als ik puur op mijn eerste indruk afga dan begrijp ik de functie van sommige chakra's.
Sommige chakra's (vooral de zonnevlecht) zijn voor mij duidelijk voelbaar.
Ik voel ook wanneer ik meer vanuit mijn wil of meer vanuit mijn hart leef.
Maar een echt duidelijk beeld van het hele systeem heb ik niet.
Ik ben er wel over aan het lezen, maar ik ben nog echt een beginneling :wink:
Tis wel interessante info.

Rada.
 
A

Anonymous

Gast
Ik heb hier nog wel een plaatje waar je de plekken kunt zien
waar de Chakra's zich bevinden. Ik kom altijd uit op 7 Chakra's :$
(roosje) Prettige avond allemaal!
 
A

Anonymous

Gast
Deze heeft er nog een paar meer http://www.divinerevelation.org/chakras-kshetram.jpg
 
A

Anonymous

Gast
Het zijn er wat :wink:
Of de locatie een paar cm verschilt lig ik niet wakker van. Gaat mij erom dat de 7 zijn uitgebreid/worden uitgebreid :-D
Er is ook een al 22 voudig systeem...en het worden er alleen maar meer :lol:

Liefs Marscha
 
A

Anonymous

Gast
Meer dan de 13 chakra's op die plaatsen hebben we met onderzoek niet gevonden, en we twijfelen dan ook sterk aan de juistheid van beweringen.

Waarom kan de wereld niet zoveel gemakkelijker zijn als iedereen nou eens zelf op onderzoek uitgaat en controleert wat een ander zegt zonder het klakkeloos over te nemen. Met andere woorden, wanneer houdt de informatieoorlog op te bestaan?

Groetjes (r) Romaine
 
A

Anonymous

Gast
Zodra iedereen net zo paranormaal is als jij :p :p :p
Ik spreek nu ff voor mezelf...maar als meetpunt heb ik mijn gevoel....heb ik weerstand ja of nee...
Ik kan niet ''ff tjekke'' hoe dat allemaal precies in elkaar zit :roll:
 
A

Anonymous

Gast
Marscha zei:
Ik spreek nu ff voor mezelf...maar als meetpunt heb ik mijn gevoel....heb ik weerstand ja of nee...
En wat zegt jou gevoel bij de verschillende beschrijvingen/weergaves?


Groetjes (r) Romaine
 
A

Anonymous

Gast
Voor mijn gevoel klopt het wel dat er meer dan 7 chakra's zijn. Zeker de thymus en epifise zijn voor mij aannemelijk. Daarnaast (en die zullen niet meegeteld worden) heb ik de indruk dat er in de aura ook wat ''punten'' hangen die niet direct met het lichaam verbonden zijn...
Qua werking (waar ze voor staan) durf ik niks te zeggen. Heb er geen weerstand bij maar zou het niet kunnen wijzigen of aanvullen :roll:
Of bij mij de 13 chakra ook aanwezig zijn of dat ik het nog ff bij 7 hou weet ik niet zeker maar heb soms wel de indruk dat ik ''energiepunten'' heb op plekken waar volgens het 7-voudige systeem geen chakra's zitten.
Bijvoorbeeld tussen keel en hart in, daar zit de thymus meen ik?
Ik zou niet verbaasd zijn als daar een soort chakra zit of mss id die in ontwikkeling :roll:
Ik vind dat een beetje lastig voelen omdat ik niet weet of ik stiekem de keel of het hart oppik? (Dat de uitstraling door elkaar heen loopt)...
Maar denk wel dat het thymuschakra actief is...(beetje onzekerheid kan ik niet uitschakelen)...ik voel namelijk wel een uitstraling tussen de keel en boven de borst....

Liefs Marscha
 
A

Anonymous

Gast
Romaine zei:
Dat is geen goede lijst van 13 chakra's. Alweer even geleden hebben we de chakra's uitgebreid onderzocht en letterlijk bekeken en gezien en kwamen uit op de volgende 13 chakra's:
-Kruin (naar boven)
-Schuine deel voor-achterhoofd
-Voorhoofd
-Neuspunt-achterhoofdpunt
-Keel
-Vlak onder keel
-Hart
-Borstbeen
-Buik
-Navel
-Bekken
-Schaambeen-staartbeen
-Stuit (naar onderen)

Groetjes (r) Romaine
Is hier een topic van met meer uitgebreide info?
 
A

Anonymous

Gast
Marscha zei:
Romaine zei:
Dat is geen goede lijst van 13 chakra's. Alweer even geleden hebben we de chakra's uitgebreid onderzocht en letterlijk bekeken en gezien en kwamen uit op de volgende 13 chakra's:
-Kruin (naar boven)
-Schuine deel voor-achterhoofd
-Voorhoofd
-Neuspunt-achterhoofdpunt
-Keel
-Vlak onder keel
-Hart
-Borstbeen
-Buik
-Navel
-Bekken
-Schaambeen-staartbeen
-Stuit (naar onderen)

Groetjes (r) Romaine
Is hier een topic van met meer uitgebreide info?
De oneven chakra's in dit lijstje zijn de 7 basischakra's. De 6 andere zitten daartussen (in het lichaam dus). Er is geen topic die hier meer uitleg over geeft zover ik weet.

Groetjes (r) Romaine
 
A

Anonymous

Gast
Romaine zei:
Meer dan de 13 chakra's op die plaatsen hebben we met onderzoek niet gevonden, en we twijfelen dan ook sterk aan de juistheid van beweringen.
Ik heb gisteren eens driftig gezocht naar een plaatje wat bij jouw beschrijving past....ik kon 'm niet vinden.
Hoe kan het dat al die anderen het onjuist hebben?
 
A

Anonymous

Gast
suus zei:
Romaine zei:
Meer dan de 13 chakra's op die plaatsen hebben we met onderzoek niet gevonden, en we twijfelen dan ook sterk aan de juistheid van beweringen.
Ik heb gisteren eens driftig gezocht naar een plaatje wat bij jouw beschrijving past....ik kon 'm niet vinden.
Hoe kan het dat al die anderen het onjuist hebben?
Heb je ook gezocht op het systeem van de 7 chakra's? Heb je daarbij ook gezien wat er voor verschillen tussen die versies zitten?
Toch zijn die 7 chakra's er maar op 1 manier...

Hetzelfde geldt ook voor het systeem van 13 chakra's.

Veel eerder dan jou zoektocht nu heb ik ook naar afbeeldingen gezocht om te kunnen weergeven wat er gezien is met ons onderzoek, maar daarbij kwam ik met lege handen thuis. Wel merkte ik heel duidelijk dat ze allemaal onderdelen van het geheel in zich hadden.

Groetjes (r) Romaine
 
A

Anonymous

Gast
Romaine zei:
Heb je ook gezocht op het systeem van de 7 chakra's? Heb je daarbij ook gezien wat er voor verschillen tussen die versies zitten?
Toch zijn die 7 chakra's er maar op 1 manier...

Hetzelfde geldt ook voor het systeem van 13 chakra's.

Veel eerder dan jou zoektocht nu heb ik ook naar afbeeldingen gezocht om te kunnen weergeven wat er gezien is met ons onderzoek, maar daarbij kwam ik met lege handen thuis. Wel merkte ik heel duidelijk dat ze allemaal onderdelen van het geheel in zich hadden.

Groetjes (r) Romaine
Ja die kende ik al, inclusief de verschillen.
Vraag me af wat men er dan mee opschiet om zoveel verschillende plaatjes neer te zetten. Wie heeft er verstand van en wie niet.

Het is allemaal bagger geloof ik, kan beter helemaal niks meer opzoeken :?
 
A

Anonymous

Gast
suus zei:
Ja die kende ik al, inclusief de verschillen.
Vraag me af wat men er dan mee opschiet om zoveel verschillende plaatjes neer te zetten. Wie heeft er verstand van en wie niet.

Het is allemaal bagger geloof ik, kan beter helemaal niks meer opzoeken :?
Wat mensen er mee opschieten? Tja, er zijn genoeg mensen die hun eigen ego willen opkrikken en aan de buitenwereld willen laten zien wat ze wel niet weten allemaal. Dit kunnen ze onder andere doen door een een mooi plaatje te maken met daarop af te beelden wat ze ervan denken of denken te weten. Als ik iets publiseer wil ik er zeker van zijn dat iets klopt en daarom controleer ik datgene dan ook meerdere keren door mezelf en door anderen. Veel mensen controleren hun ideeën niet van wat ze publiseren. Maar ze laten het tegelijk na om te vermelden dat het een idee is en geen gecontroleerd feit.
Veel leraren geven dit soort informatie door aan leerlingen en die gaan vervolgens ook nog er mee aan de haal met hun versie...

Nu heb je bij deze een concreet onderwerp van wat er voor "bagger" bestaat... Maar die is in werkelijkheid veel grootschaliger!

Groetjes (r) Romaine
 
A

Anonymous

Gast
Dat ie grootschalig was wist ik al, maar dat de grootschaligheid zo gedetailleerd was....
 
A

Anonymous

Gast
suus zei:
Dat ie grootschalig was wist ik al, maar dat de grootschaligheid zo gedetailleerd was....
Wat je nu hebt gezien is niet gedetailleerd hoor...
Als je werkelijk inzoomt op de details kun je veel meer weten dan nu op internet wordt gefabriceerd. Het bestand wat je hebt is diepgaand aan informatie, maar tegelijkertijd is het nog steeds oppervlakkig.

Groetjes (r) Romaine
 
A

Anonymous

Gast
Het was even als niet diepgaande oppervlakkige algemeenheid bedoeld (mijn opmerking). Je kunt het zo zien: ergens in de informatieverstrekking loopt een rode draad, maar ga er vanuit dat niets 100% waarheid is.

Einde (o-tpc)
 
A

Anonymous

Gast


Zo kan je het 22-voudig systeem ook bekijken maar dan kan ik de thymus en epifyse niet plaatsen :lol:

Ach ja...ik geloof wel dat er meer is dan alleen de 7 hoofd chakra's...zoals ik al zei; voel ook een uitsraling op de plek waar de thymus zou moeten zitten...dus ja waarom zou er niet nog meer zijn?
Hoe en wat...daar heeft iedereen weer een andere mening over. Romaine, je bent vast niet de enige die onderzoek doet....vele onderzoekers met vele resultaten waar een rode draad door loopt...ik vind de rode draad belangrijker dan de details.

Liefs Marscha
 
Bovenaan