gouwepeer

Admin
Medewerker
Vandaag stond het nieuws weer in het teken van de zoveelste boerenprotesten. Enerzijds begrijp ik de boeren wel (het is toch hun werk), maar anderzijds is de overlast die daarbij komt kijken weer onverantwoord (o.a. iemand die onderweg was naar het ziekenhuis in Amsterdam vanwege een bestraling en een chirurg die onderweg naar zijn werk in de file stond). Kortom: heel veel is te voorkomen, maar in ons kleine kikkerlandje staat de boel snel vast.

Wat is nu eigenlijk precies het probleem met die stikstof, en wat is de impact hiervan?
Het gaat niet om de gewone stikstof, die ook in de lucht aanwezig is, maar om bepaalde stikstofverbindingen. Ammoniak is in dit geval de boosdoener. De biodiversiteit heeft daar direct onder te lijden vanwege verzuring. Voor de insecten is dat dan ook weer funest. En insecten zijn weer erg belangrijk voor bestuiving van allerlei planten en gewassen. Zonder insecten zal het leven op den duur uitsterven.

Nederland is het land met de meeste landbouwgrond per oppervlakte en per inwoner. Procentueel heeft Nederland op die manier dus het meeste landbouwgrond. Daarnaast zijn er ook de (on)nodige megastallen, met de daarbij behorende uitstoot. Zo'n 80% van wat de boeren hier produceren is bestemd voor de export. Uiteraard hebben we op de wereld bijna 8 miljard monden te voeden, en dat moet ergens vandaan komen. Dat dat ten koste gaat van de natuur bij grootschalig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is inmiddels een feit.
 

aprilbloesem

moderator
Medewerker
Vandaag stond het nieuws weer in het teken van de zoveelste boerenprotesten. Enerzijds begrijp ik de boeren wel (het is toch hun werk), maar anderzijds is de overlast die daarbij komt kijken weer onverantwoord (o.a. iemand die onderweg was naar het ziekenhuis in Amsterdam vanwege een bestraling en een chirurg die onderweg naar zijn werk in de file stond). Kortom: heel veel is te voorkomen, maar in ons kleine kikkerlandje staat de boel snel vast.

Wat is nu eigenlijk precies het probleem met die stikstof, en wat is de impact hiervan?
Het gaat niet om de gewone stikstof, die ook in de lucht aanwezig is, maar om bepaalde stikstofverbindingen. Ammoniak is in dit geval de boosdoener. De biodiversiteit heeft daar direct onder te lijden vanwege verzuring. Voor de insecten is dat dan ook weer funest. En insecten zijn weer erg belangrijk voor bestuiving van allerlei planten en gewassen. Zonder insecten zal het leven op den duur uitsterven.

Nederland is het land met de meeste landbouwgrond per oppervlakte en per inwoner. Procentueel heeft Nederland op die manier dus het meeste landbouwgrond. Daarnaast zijn er ook de (on)nodige megastallen, met de daarbij behorende uitstoot. Zo'n 80% van wat de boeren hier produceren is bestemd voor de export. Uiteraard hebben we op de wereld bijna 8 miljard monden te voeden, en dat moet ergens vandaan komen. Dat dat ten koste gaat van de natuur bij grootschalig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is inmiddels een feit.
Op zich begrijp ik het ook ... het is toch hun leven, hun inkomen, soms jarenlang in de familie...maar net als met andere bijeenkomsten en demonstraties, vind ik het lastig om agressie en boosheid een plek te geven in mijzelf en dat begrip hoog te houden......