spiritueel

Spiritueel
Spiritualiteit heeft zoals het woord al zegt, te maken met (Latijn) spiritus, geest.
Maar wat is spiritualiteit nou precies?

Spiritualiteit is moeilijk te definieren. Je kunt natuurlijk in het woordenboek of
Wikipedia een definitie vinden, maar een duidelijk antwoord geeft dit niet.
Even Googelen brengt je vele verschillende interpretaties en veelal wordt wollige
taal gebruikt waar geen eind aan lijkt te komen. De een denkt aan religie, de ander
aan ontwikkeling en weer een ander denkt aan wierook, tarotkaarten en mediums.
Spiritualiteit is een lastige term. Er zijn meerdere definities en waarschijnlijk heeft
zo ongeveer elk individu zijn of haar eigen opvatting van de betekenis er van. In veel
gevallen komen bij mensen associaties op met 'zweverig' en 'iets met geloof'. 'Daar doe
ik niet aan, aan spiritualiteit', wordt ook vaak gezegd.

Maar niet aan spiritualiteit doen, is een onmogelijkheid. Elk mens is spiritueel.
Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat je beweegt, dat wat zin geeft, betekenis geeft
aan je leven. Het gaat over bewust worden en bewust zijn van die 'drive'. Dit kan met
inbegrip van, maar ook volledig los staan van religie, van godsdienst of van een geloof
in een transcendente werkelijkheid van welke aard dan ook. Spiritualiteit is in veel gevallen
juist heel aards en ligt dichtbij de persoon zelf. Naasten, familie, werk, hobby's: allemaal
drijfveren voor mensen, beweegredenen, zingevende factoren.

Spirituele ontwikkeling is voornamelijk het ontwikkelen van je eigen intuitie.
De meeste mensen herkennen het gevoel wel: Iets komt je bekend voor terwijl je nog nooit op
die plek bent geweest. Of tijdens het autorijden in een onbekende omgeving op een T-splitsing
aankomen en een gevoel hebben dat je linksaf moet gaan. Na twijfel toch rechtsaf slaan en daarna
de gedachte krijgen "had ik nou toch maar links af geslagen" (het gevoel/intuitie had de juiste
richting wel aan gegeven". Een vreemd voorgevoel dat achteraf blijkt te kloppen is hier ook
een mooi voorbeeld van. Door meer naar dat eigen gevoel/intuitie te luisteren kan je dat
verder ontwikkelen.

Een stukje terug naar de bron van alles: de oerknal.
Zo'n 13,7 miljard jaar geleden was er nog helemaal niets. Geen ruimte, geen tijd en geen materie.
Tijdens de oerknal is de ruimte ontstaan, de tijd is toen begonnen. Materie was er niet of nauwelijks.
Wat wel overvloedig aanwezig was (en nog steeds is) is energie. Energie is universeel en kan in
verschillende golflengtes aanwezig zijn.
Werken met energie valt ook onder spiritualiteit.


Klik hier voor het forumdeel "Spiritueel Forum"

  • Gepubliceerd
    2 jul 2017
  • Paginaweergaven
    24.100