Leeuw

♌ Leeuw
23-07 t/m 23-08
Heerser: Zon
Element: Vuur
Kruizen: Vast

Typische eigenschappen van het sterrenbeeld Leeuw:

Gul en warmhartig Creatief en enthousiast Ruimdenkend en hartelijk Trouw en liefdevol Maar aan de andere kant: Pompeus en neerbuigend Bazig en bemoeiziek Autoritair en onverdraagzaam

Algemene eigenschappen van het sterrenbeeld Leeuw

De Leeuw is het meest dominante, spontane, creatieve en extroverte teken van de hele dierenriem. Met hun grootse uitstraling en persoonlijkheid, zijn het de vorsten onder mensen, net zoals de leeuw de koning van het dierenrijk is. Ze zijn ambitieus, moedig, dominant, wilskrachtig, positief, onafhankelijk, zelfverzekerd. Het woordje 'twijfel' komt niet voor in hun vocabulaire en ze hebben zichzelf goed onder controle. Het zijn geboren leiders die zich inzetten voor, of juist verzetten tegen, de status-quo. Ze zijn helemaal in hun element wanneer ze leiding geven, waarbij hun persoonlijke aantrekkingskracht en aangeboren hoffelijkheid hun ondergeschikten inspireert om trouw te zijn. Mensen met als horoscoop Leeuw zijn ongecompliceerd en weten precies wat ze willen. Ze zullen al hun energie, creativiteit en wilskracht inzetten om hun zin te krijgen. Wie een Leeuw als leider heeft, weet waar hij aan toe is. Leeuwen denken en handelen grootser dan anderen normaal gesproken zouden durven. De ambitieusheid van hun plannetjes en idealisme schrikken hun volgelingen soms af, maar hun praktische koppigheid en vermogen om problemen bij de wortel aan te pakken, stelt degenen van hen afhankelijk zijn weer gerust. Als een Leeuw tegenspoed op zijn pad krijgt, gebruikt hij de situatie in zijn voordeel. Mensen die geboren zijn onder het sterrenbeeld Leeuw zetten hun vermogens over het algemeen in voor het goede, want ze zijn zeer idealistisch, menslievend en goeddoend. Ze hebben een scherpe intelligentie en hebben een filosofisch, soms ook religieus, ingestelde geest. Degenen die godvruchtig zijn, kunnen heel koppig aan hun traditionele geloofsopvattingen en gebruiken vasthouden, maar ze bedoelen het goed. Hun ondeugden kunnen net zo grandioos zijn als hun deugden, en een Leeuw die erg negatief in is gesteld, is een van de vervelendste mensen die je je maar kunt voorstellen. Ze zijn dan extreem arrogant, trots, hooghartig en opvliegend. Als ze jaloers zijn op hun rivalen, zullen ze er niet voor schromen om ze uit te schakelen met leugens en foefjes. Egocentrisme, graag gevleid willen worden, opschepperigheid, hoogdravendheid, pretentieusheid, grootheidswaanzin, en een intolerante neerbuigendheid naar hun ondergeschikten toe (aan wie ze toch kleine details van hun grootste plannen zullen delegeren) zijn typische negatieve trekjes van het sterrenbeeld Leeuw. En ze deinzen er ook niet voor terug om buitensporig veel te lenen als ze denken dat het nodig is in een bepaalde situatie. Voeg daar nog een passie voor luxe, een honger naar macht, ongebreidelde seksuele lust en emotionele uitspattingen aan toe, en het resultaat is een karakter waar niemand iets mee te maken wil hebben, zowel in het algemeen als in de liefde. Maar hoogmoed komt voor de val, en hun teugelloze onstuimigheid zal ze snel naar beneden trekken. Gelukkig is een Leeuw maar zelden zo ongedisciplineerd om erg veel toe te geven aan deze ondeugden, en hun neigingen worden meestal gebalanceerd door een aangeboren wijsheid. Degenen onder het Sterrenbeeld Leeuw die er wel last van hebben, hebben meestal ook de benodigde intelligentie om er actief en bewust aan te werken.

Het sterrenbeeld Leeuw in relaties

Mensen met als horoscoop Leeuw zijn in relaties open, oprecht en vertrouwen anderen makkelijk. De Leeuw is extravert, spontaan, warmhartig en openhartig. Wanneer ze in de steek worden gelaten door iemand die ze vertrouwden, kunnen ze zich meer dan anderen erg gedesillusioneerd voelen. Ze kunnen mensen vaak niet goed inschatten en houden van vriendjespolitiek; ze hebben overdreven veel vertrouwen in hun volgelingen, waardoor ze uiteindelijk vaak teleurgesteld raken. Ze hebben een sterke sexdrive en voelen zich zo aangetrokken tot het andere geslacht dat het moeilijk voor ze kan zijn om constant te zijn; ze kunnen zo intens seksueel zijn dat ze losbandig worden. Ze kunnen talloze affaires hebben, omdat ze zo van genot en schoonheid houden en daardoor van de ene partner naar de andere gedreven worden. Ze hebben ook vaak de neiging anderen te misleiden. Vaak zal een eventuele scheiding ook hier het gevolg van zijn, al zijn ze wel oprecht en gul naar hun geliefden toe voor zolang hun liefde nog duurt, en ze zullen gehecht blijven aan hun thuis zolang dit ze nog uitkomt. Ze eisen dienstbaarheid, maar kunnen moeilijk anderen dienen.

Het sterrenbeeld Leeuw op het werk

Op het werk doen mensen van het sterrenbeeld Leeuw het goed in alle beroepen waar ze hogerop kunnen klimmen. Als politici zijn ze niet tevreden tot ze een machtige overheidspositie krijgen. In het zakenleven zijn ze graag voorzitter van hun bestuur, of op z'n minst managers. Het zijn uitstekende organisatoren en toezichthouders, die vaak de fundering leggen voor nieuwe projecten. Ook als ze in meer praktisch gerichte beroepen terechtkomen, zullen ze ernaar streven om de baas te worden. Dat komt dat omdat ze van nature ambitieus zijn, maar ook omdat ze er niet handenarbeid niet prettig vinden. Ze geven liever de leiding en delegeren zulke taken. Als ze artistiek ingesteld zijn, kunnen mensen met als horoscoop Leeuw de sterren van het podium of het witte doek worden (ze gaan liever voor serieuze rollen). Ook kunnen het goede maestro's worden als musici, waarbij ze zich aangetrokken voelen tot grootste instrumenten of activiteiten, zoals een orgel of een orkest dirigeren. Als schilders vinden ze alles wat groots is leuk. Leeuw-vrouwen zijn ontzettend goede maatschappelijk werkers.

Oorspronkelijke tekst: astrology-online.com
Nederlandse vertaling: horoscoop-hoekje.nl
  • Gepubliceerd
    8 jul 2017
  • Paginaweergaven
    1.714