Manen, kometen, en al het overige gruis en puin in de ruimte